Arsacal
button
button
button
button


Aankomst paus Franciscus

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 28 juli 2016 - 311 woorden

Donder­dag 28 juli was de tweede catechese­dag. Vandaag werd de catechese gegeven door mgr. Rob Mutsaerts, de jon­ge­ren­bis­schop van Neder­land en hulp­bis­schop van Den Bosch. In de mid­dag was er gelegen­heid om het Youth festival mee te maken met allerlei eve­ne­menten en mani­fes­ta­ties. In de avond weer een hoogte­punt: de aan­komst van paus Fran­cis­cus.

Bis­schop Mutsaerts sprak over het ervaren van barm­har­tig­heid in het sacra­ment van boete en ver­zoe­ning en onder mensen. Zijn Catechese werd geïllustreerd met filmfrag­menten en een lied van Leonard Cohen, ‘Hallelujah’, waarin hij zingt over David en Batseba. Na de deel­groepen en een pauze vier­den we de heilige Mis waarin mgr. Woorts hoofd­cele­brant was. Hij preekte over de parabel van de verloren zoon en de barm­har­tig­heid van God.

Om 17.30 uur was de wel­komst­cere­mo­nie voor paus Fran­cis­cus. Na een rondrit per stadstram (!) en over het terrein in de pausmobiel, werd de paus op het WJD-terrein welkom geheten door kar­di­naal Dziwisz. Daarna pre­sen­teer­den alle continenten zich met hun vlaggen en culturele uitingen en een heilige-van-de-barm­har­tig­heid. Voor Europa was dat Vin­cen­tius a Paolo, maar als representanten van andere wereld­de­len waren ook nogal wat Europeanen ver­te­gen­woor­digd zoals Moeder Teresa en pater Damiaan die op Molokai onder de melaatsen werkte. Daarna wer­den ook nog allerlei jonge heiligen en zaligen ge­pre­sen­teerd zoals Agnes, Dominicus Savio, Theresia van het kind Jezus, Pier Giorgio Frassati, Maria Goretti en anderen.

Het was een mooie bij­een­komst die werd besloten met een gebeds­dienst en een homilie van de paus. Het was jammer dat het weer niet zo gewel­dig was, de eerste tijd regende het zachtjes maar toen de paus aan het woord kwam (zijn toe­spraak is elders wel te lezen) werd het gelukkig droog. Wij bis­schop­pen kregen een paraplu als we geen regenkle­ding had­den mee­ge­no­men uit het pelgrimspakket (de gele bedek­king op de foto’s) en we hiel­den elkaar ook wel een beetje droog.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug