Arsacal
button
button
button


“Wees een instrument van barmhartigheid!”

Strengere veiligheidsmaatregelen bij pausvieringen

overweging_preek - gepubliceerd: vrijdag, 29 juli 2016

Op de derde catechesedag werd de catechese verzorgd door mgr. Hans van den Hende, voorzitter van de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie en bisschop van Rotterdam. Hoe kun je een instrument van barm­har­tig­heid zijn, was het thema. Tijdens de Eucha­ris­tie­viering ter ere van Maria koningin en moeder van barm­har­tig­heid heb ik onderstaande preek gehouden.

Ook deze middag was er het Youth Festival met een groot aanbod aan activiteiten en mogelijkheden tot gebed. In de avond volgde een indruk­wek­kende kruisweg.

Deze ochtend werden de vrijwilligers bedankt die de Nederlanders hebben ontvangen op de parochielokatie waar de catecheses werden gegeven en de Eucha­ris­tie werd gehouden. Zij en de pastoor kregen een zeer hartelijk applaus; alles was dan ook zeer goed verzorgd geweest. Er werd ook een groepsfoto gemaakt met de op dat moment aanwezige jongeren. Daarvoor beklom Ramon Mangold het tegenover gelegen flat­ge­bouw om van grote hoogte de hele groep in beeld te krijgen.

Na een kort middagmaal was het alweer tijd om weg te gaan naar de kruisweg. Voor vertrek werd de bis­schop­pen aangekondigd dat ze nog een identificatie-armbandje zouden krijgen en dat terwijl we allemaal al twee identificatie-badges om ons nek hebben hangen! Ook de bis­schop­pen worden iedere keer gecontroleerd en gefouilleerd als zij het terrein van het Bloni park opgaan waar de Bijeenkomsten met de paus zijn. Hieraan is wel te zien dat veiligheid wel een issue is. Een hele operatie ook want er zijn meer dan duizend bis­schop­pen naar ik heb begrepen, ongeveer 25% van heel het episcopaat!

Voor de kruisweg was het wat rege­nachtig maar ook nu knapte het weer tijdig op en de kruisweg kon onder prachtig weer worden gehouden. Het geheel was mooi verzorgd en aan het einde hield paus Franciscus een toespraak uitgaande van de vraag: waar is God als er onrecht is en zoveel lijden. Er zijn vragen waarop geen menselijk antwoord is, we kunnen alleen naar Jezus kijken die ons zegt: God is in hen, in die lijdenden, met hen heeft Hij zich verbonden. De jongeren riep hij op een concreet Antwoord te geven van dienst ook de de gave van hun leven aan Christus in dienst van de armen.

 

Homilie

Niet: je mond houden

Hoe kun jij een instrument zijn van barm­har­tig­heid?
Laat ik eerst nog maar eens zeggen
dat barm­har­tig­heid niet is
dat je niks meer durft te zeggen,
dat je alles met de mantel der liefde
gaat bedekken voor de lieve vrede
en dat je je op afstand houdt..
Dat is het niet.
Barm­har­tig­heid is juist ook
dat je soms wél iets zegt,
iemand ergens op wijst.
Je zegt het hartelijk,
je probeert het te zeggen op een manier
waaruit begrip en liefde spreken,
niet veroordelend;
maar barm­har­tig­heid is niet
dat je - in feite uit angst -
je mond maar houdt.

Verlangen naar waardering

Al het goede dat je doet
komt in zekere zin uit je hart,
je gevoelens, je emoties en verlangens
spelen daar een grote rol in.
Als je je bij­voor­beeld
niet goed geaccepteerd voelt door de anderen,
als je je een beetje minder voelt
en je verlangt ernaar
dat anderen je goed en aardig vinden,
jou waarderen
en je mee kunt doen met de rest,
dan loop je natuurlijk een kans
dat je dingen gaat doen of gaat zeggen,
om dat te bereiken,
waardoor je jezelf niet bent.

Zij streelde zijn hand

Ik heb heel lang geleden een meisje leren kennen
dat het thuis niet zo leuk had gehad:
haar vader en moeder
hadden altijd wat van haar te zeggen,
ze kreeg nooit eens een waarderend woord.
Je snapt dat zij echt
hunkerde naar waardering.
Toen kreeg ze een vriendje.
Vaak zat die jongen in een stoel,
zij zat er naast op de grond
en streelde zijn hand.
Als die jongen wat wilde hebben,
een cola of chips of wat dan ook,
zei hij dat tegen haar
en zij ging het halen.
Zij had niet door
dat dit geen goede verhouding was;
ze was een beetje blind
omdat ze zo verlangde naar waardering en liefde.

Koken en borrelen

Aan de andere kant
- dat kennen we allemaal wel, denk ik -
kan het gebeuren
dat iemand je vreselijk gekwetst heeft;
als je eraan moet denken
word je weer kwaad,
dan gaat het in je koken en borrelen.
Ik denk dat ik je niet hoef te vertellen
dat dit voor jou geen moment is
om met zo’n persoon in gesprek te gaan,
dat gaat helemaal fout!
Je gaat alleen maar dingen zeggen,
waar je spijt van krijgt
en het is niet voldoende om tot tien te tellen,
maak daar zeker maar tien miljoen van!

De ergernis van Martha

Het is vandaag ook de feestdag van de heilige Martha.
We vieren dat vandaag niet echt
omdat we met het thema van de barm­har­tig­heid bezig zijn.
Maar ik mag haar er misschien toch wel even bij halen:
Martha ontving Jezus in haar huis
en zij ging direct zorgen
voor hapjes en drankjes en wat al niet meer.
Zij had een zus, Maria,
en die deed niks.
Die ging lekker op haar... derrière
bij Jezus zitten.
Gelukkig maar, eigenlijk,
want stel je voor dat iedereen gaat lopen,
dan is er geen aandacht meer voor de gast
en hier was de gast ook nog eens Jezus zelf!
Maar Martha zat zich op te vreten,
zij ergerde zich, werd kwaad
en vond dat Jezus er maar eens iets van moest zeggen.
Daar heb je het weer:
als je met ergernis zit, geprikkeld bent,
houd dan maar beter je mond
of praat er vertrouwelijk over
met een wijs en verstandig persoon,
want wat je anders gaat zeggen
is vast niet geïnspireerd door barm­har­tig­heid!

Het komt uit je hart

Al het goede dat je doet,
komt uit je hart,
dus dat betekent dat eerst je hart
in vrede moet zijn.
Zelfs als je iets doet voor een arme, een zieke,
als je iets weg geeft:
alles wordt kostbaar en mooi
als de liefde erin zit.
Dus zorg dat je een hart vol liefde en vrede hebt.

Lang niet iedereen maakt goede keuzes,
mensen kiezen vaak niet voor wat waar is, goed en mooi,
daar moet je zeker niet in meegaan,
maar wat we er ook terecht van vinden:
de liefde en de vrede in ons hart
moeten blijven.

De apostel Paulus zei het net al in de lezing:
“Voegt bij dit alles de liefde
als de band der volmaaktheid
en laat de vrede van Christus
heersen in je hart” (1 Kor, 12-017, hier v. 14-15).

Tips van Paulus

Hoe doen we dat?
Paulus geeft wel een paar tips,
bij­voor­beeld:
“Vergeef elkaar, zoals de Heer jou vergeven heeft”.
Dus, bedenk hoeveel God jou vergeven heeft;
als je een ander iets verwijt,
denk eraan dat je zelf niet perfect bent
en mensen zich misschien
ook aan jou weleens geërgerd hebben.
En Paulus zegt ook: “Wees dankbaar”.
Denk vaak even
aan alle mooie dingen
die je in jouw leven van God gekregen hebt.
Dat maakt je dankbaar.
Dat helpt ook
om zelf van binnen vrijer en gelukkiger te zijn.

Maria, moeder van barm­har­tig­heid

Ik zou daaraan toe willen voegen:
Bidt tot Maria.
Zij is de Moeder van Barm­har­tig­heid.
Maria had een heel vrij hart,
zij kon “ja” zeggen tegen God
toen zij de ongelooflijke bood­schap kreeg
dat zij de moeder van God zou worden.
Zij ging moedig op weg
om haar nicht Elisabeth te gaan helpen
en zij zong daar vrij en dankbaar haar lied
om God te bedanken
Zij zag heel duidelijk
dat God zo barmhartig voor haar was geweest
en wonderen voor haar had gedaan
en dat maakte haar sterk
om die liefde en barm­har­tig­heid
door te laten stromen
naar ons allemaal.
Zij zal je niet in de steek laten
als je met haar hulp
een instrument van Gods barm­har­tig­heid
wilt worden!

Amen.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug