Arsacal
button
button
button
button


Een aanslag op een weerloze mens....

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 27 juli 2016 - 75 woorden
Een aanslag op een weerloze mens....

Ook ik ben geschokt door de aan­slag op de hoogbe­jaarde en vreedzame pries­ter Jacques Hamel. De daden van terreur, nu ook tegen een katho­liek pries­ter tij­dens vie­ring van de Mis gericht, zijn schokkend, ja bees­tach­tig.

Ik ver­wijs graag naar de ver­kla­ring van mgr. Dr. Jozef M. Punt en de ver­kla­ring van de voor­zit­ter van de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie.

Terug