Arsacal
button
button
button


Uitvaart oud-vicaris Geukers in Egmond

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 26 augustus 2016
beeld van de kerk van Egmond a.d. Hoef bij de uitvaartviering
beeld van de kerk van Egmond a.d. Hoef bij de uitvaartviering
Uitvaart oud-vicaris Geukers in Egmond

Op vrijdag 26 augustus was ik aanwezig bij de viering bij het afscheid van oud-vicaris Geukers in Egmond aan den Hoef. De viering werd goed bezocht (het middenschip van de kerk was geheel gevuld) door met name veel emeriti-priesters en -pastoraal werkers en anderen die hem goed hebben gekend en met wie hij ver­bonden was.

De viering werd geleid door Ko Schuurmans en deken Ton Cassee.

De jongere priesters en diakens kennen oud-vicaris Geukers nauwelijks meer, het is immers al ruim twintig jaar geleden dat hij als vicaris afscheid nam, maar voor de ouderen is hij een begrip, zoals tijdens de viering duidelijk naar voren kwam. Even herleefden de tijden van de kerk in de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw.

Op vrijdag 19 augustus 2016 was de hoogeerwaarde heer Mgr. Gerardus (Gé) Petrus Maria Geukers, te Egmond aan Zee, toch nog vrij plotseling overleden.

Levensloop

Gé Geukers werd geboren te Haarlem op 18 mei 1925 en op 19 mei 1951 tot priester van het bisdom Haarlem gewijd. Zijn eerste mis deed hij in de Spaarnekerk (O.L.Vrouw Rozen­krans en Dominicus) in Haarlem.

Hij was achtereenvolgens kapelaan te Ursem, H. Bavo (1951), kapelaan te ’s-Gravenhage, H. Jeroen (1953). Vervolgens was hij op het Seminarie Hageveld leraar (1955), prefect (1958) en regent (1966). In 1970 werd hij deken van het dekenaat Amstel­land en daarnaast in 1971 pastoor te Nes aan de Amstel, H. Urbanus. In 1978 werd hij benoemd tot bisschoppelijk vicaris en in 1985 tot vicaris-generaal van het bisdom Haarlem. Hij was van 1987 tot heden lid van het Haarlemse Kathedraal Kapittel, vanaf 2006 als ere-kanun­nik. Op 1 januari 1996 ging hij met emeritaat en werd pastor in het Zorg­centrum Agnes te Egmond aan Zee, waar hij ook ging wonen.

Terug