Arsacal
button
button
button


REA bisdom op kerkenpad

nieuws - gepubliceerd: woensdag, 31 augustus 2016
In de Laurentiuskerk in Alkmaar
In de Laurentiuskerk in Alkmaar
Rondleiding door de kerk in Zwaag
Rondleiding door de kerk in Zwaag

Dinsdag 30 augustus was de REA van het bisdom Haarlem-Amsterdam op kerkenpad. De REA (Raad voor Economische Aangerlegenheden) is het orgaan dat toestemming moet geven voor grotere uitgaven van het bisdom en van rechts­personen zoals parochies die onder het bisdom vallen. Eens per jaar gaan de leden een dagje op pad om de projecten in ogenschouw te nemen.

De dag begon met de reguliere vergadering die dit keer in het Diocesaan Centrum in Heiloo plaats vond. Daarna bezochten de leden de H. Laurentius­kerk in Alkmaar, die en res­tau­ra­tie heeft ondergaan, de nieuwe H. Franciscus Xaverius­kerk in Enkhuizen, gehuisvest in een voormalige bibliotheek die met goedkeuring van de REA is verworven en de kerk in Zwaag waarvoor het bestuur verbouwplannen heeft voorgelegd. Op deze plaatsen werd de REA welkom geheten door een afvaardiging van het parochie­bestuur dat een rondleiding verzorgde en uitleg gaf. Daarna gebruikten de REA-leden en de bisschop de maaltijd bij één van de leden thuis.

Parochies en andere rechts­personen die onder de diocesane bisschop vallen, hebben een machtiging van het bisdom nodig om grotere uitgaven te kunnen doen. Die machtiging wordt gegeven na een beoordeling door REA en kapittel.

De REA bekijkt voorgelegde plannen kritisch met name op de financiële aspecten en de gevolgen die de uitgave heeft op de langere termijn voor de parochie en de regio. Bij de lang niet altijd positieve financiële ont­wik­ke­lingen binnen de parochies is die kritische blik meer dan ooit noodzakelijk.

 

Terug