Arsacal
button
button
button
button


Aardbeving verjaagt benedictinessen

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 1 september 2016 - 152 woorden
De zusters in gelukkiger tijden bij een professiefeest. In het midden de abdis van het Italiaanse klooster
De zusters in gelukkiger tijden bij een professiefeest. In het midden de abdis van het Italiaanse klooster

De zusters bene­dic­ti­nessen van Sant'Angelo in Pontano in Italië, het moeder­kloos­ter van de zusters in Aalsmeer, hebben hun klooster moeten verlaten vanwege instor­tings­ge­vaar door de aard­be­ving die het centrum van Italië heeft getroffen.

De zusters Bene­dic­ti­nessen in Aalsmeer maken moei­lijke tij­den door: hun medezusters in het klooster dat zij in Italië hebben verlaten om in Neder­land een stich­ting te beginnen in Aalsmeer, zijn getroffen door de aard­be­ving. Gelukkig is geen van de zusters om­ge­ko­men en hebben zij tij­dig de klooster­ge­bouwen kunnen verlaten, maar zij hebben niets mee kunnen nemen en zijn af­han­ke­lijk van goede mensen die hen helpen. De meeste zusters zijn in een zuid-italiaans klooster onder­ge­bracht. Na­tuur­lijk leven de zusters van Aalsmeer zeer mee met het droeve lot dat de zusters en de rest van de bevol­king heeft getroffen. Ook in de kapel van het bis­schops­huis is bij­zon­der voor hen en alle slacht­of­fers van deze ramp gebe­den.

 

Terug