Arsacal
button
button
button
button


Online met God...

Retraite 7 t/m 16 september 2016

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 7 september 2016 - 184 woorden

De jaar­lijkse retraite is iets waar ik ieder jaar toch wel naar uitkijk... Nu is het dan zover, samen met andere bis­schop­pen volg ik de gees­te­lij­ke oefe­ningen in Camaldoli.

Vorig jaar is Rome be­gon­nen bis­schop­pen uit te nodigen die ongeveer vijf jaar bis­schop zijn voor een evaluatie en een retraite. Dit jaar was ik aan de beurt. Na de dagen van ge­za­men­lijke re­flec­tie, begint op woens­dag­avond 7 zeptember een acht­daag­se retraite onder lei­ding van drie Jezuieten, onder wie een bis­schop. Het in­ter­net-vasten hoort er in deze dagen wel bij om online te zijn met God. Behou­dens nood­ge­vallen ben ik even weg van de wereld.

Het is ieder jaar een goede periode en voor mij altijd wel be­lang­rijk. In plaats van de drukte die het dage­lijks leven tekent, wil ik graag de stilte zoeken om er God te vin­den en te luis­te­ren wat Hij tot mijn hart wil zeggen.

De mid­dag voordat de retraite zou beginnen, hebben we La Verna bezocht, de plaats waar sint Fran­cis­cus de stigmata ont­ving. Een mooie plaats in de een­zaam­heid op een berg, waar we ook de heilige Mis hebben gevierd.Terug