Arsacal
button
button
button
button


De onbekende wereld van Jakob

De WJD anders bekeken

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 23 september 2016 - 97 woorden

Op dins­dag 20 sep­tem­ber is de do­cu­mentaire ‘De onbekende wereld van Jakob’ uitgezon­den op NPO2. Het gaat om een film van Jakob Koolschijn en Levien Priem, geprodu­ceerd door Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, over de wereld­jon­ge­ren­da­gen door de blik van een ongelo­vi­ge jon­gere.

Zelf heb ik de film dins­dag samen met de jon­ge­ren­wer­kers bekeken en volgens mij is het een zeer geslaagd produkt en een mooie terug­blik op heel bij­zon­dere dagen.

Op de web­si­te van het bisdom staan ver­schil­lende links naar de film maar alles is na­tuur­lijk ook nog op ‘Uitzen­ding gemist’ te bekijken.

De moeite waard!

Terug