Arsacal
button
button
button
button


Maltezer Orde viert Ridderdag in Nicolaasbasiliek

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 24 september 2016 - 124 woorden
Maltezer-orde-leden wachtend op de rondvaartboot
Maltezer-orde-leden wachtend op de rondvaartboot
Mgr.De Korte met het ordekruis
Mgr.De Korte met het ordekruis
ordeleden met het vaandel voorafgaand aan de Mis
ordeleden met het vaandel voorafgaand aan de Mis

Op zater­dag­mid­dag 24 sep­tem­ber vierde de Maltezerorde (offi­cieel: de Souvereine Mili­tai­re Hospi­taal Orde van Sint Jan van Jeru­za­lem, van Rhodos en van Malta) in Am­ster­dam het 21e lustrum tij­dens een rid­der­dag waarin zeven nieuwe Ordele­den wer­den geïnstalleerd.

Namens het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam was ik erbij aanwe­zig om te con­ce­le­breren met mgr. Gerard de Korte, Hoof­dere­ka­pelaan van de Neder­landse Associatie van de Maltezerorde.

De nieuwe leden beloofde plech­tig het katho­lie­ke geloof te bewaren en zich in te zetten voor armen en zieken. De leden komen regel­ma­tig bij elkaar voor be­zin­nings­bij­een­komsten, pelgrimages en derge­lijke.

Een goedgevulde kerk was verenigd in een fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring. Daarna stapten de Ordele­den voor de basiliek op de boot (zie foto) die hen naar de lokatie bracht waar het ver­dere pro­gram­ma plaatsvond.

Terug