Arsacal
button
button
button
button


Catechetisch medewerkers uitgezonden

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 14 oktober 2016 - 156 woorden

In de kapel van De Tilten­berg hebben een vijftal cateche­tisch mede­wer­kers op vrij­dag 14 ok­to­ber voor een nieuwe periode een zen­ding gekregen.

De vijf cateche­tisch mede­wer­kers zijn mw. L. v.d. Horst, mw. H. Hin-Witte, mw.Ph. Hinfe­laar-Verheijde; dhr H. Bruijn­zeels en mw. M. Elsen­burg. Mw. K. Kosterink-Molen­kamp kon niet bij de vie­ring aanwe­zig zijn; ook haar zen­ding wordt vernieuwd.

Cateche­tisch mede­werks hebben een vor­ming en oplei­ding gekregen om catechese te geven in de pa­ro­chies. Velen van hen geven kin­der­ca­te­che­se, zorgen bij­voor­beeld voor de voor­be­rei­ding op de eerste heilige communie. Anderen berei­den jon­ge­ren voor op het heilig vormsel, geven catechese aan dooleel­kringen, be­ge­lei­den jon­ge­ren­groepen of andere vrij­wil­li­gers die catechese geven, enz. Hun werk­zaam­he­den zijn dus bij­zon­der kost­baar en we zijn dank­baar dat zij die weer voor een nieuwe peirode op zich willen nemen.

Aan de zen­dings­vie­ring was een 'terugkom' mid­dag gekop­peld met gesprek en on­der­lin­ge uit­wis­se­ling en studie. Over een half jaar volgt een nieuwe studie­dag.

 

Terug