Arsacal
button
button
button


Piet v.d. Horst commandeur in de Orde van St. Sylvester

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 14 oktober 2016

Vrijdag­avond 14 oktober namen vier bestuursleden van het Diocesaan Heiligdom in Heiloo afscheid omdat zij hun bestuurstaak beëindigden. Voor één van hen werd het wel een heel bijzondere avond.

Mw. Ans Willemse heeft zich sinds 2006 als bestuurslid ingezet voor het Diocesaan Heiligdom van Onze Lieve vrouw ter Nood. Heel haar leven al is zij met deze bijzondere plaats verbonden en het is haar altijd bijzonder aan het hart gegaan om van "Capel" een bede­vaartsoord te maken waar iedereen zich thuis voelt en waar mensen van allerlei achtergronden, gelovig of niet zo gelovig, naar toe komen om geïnspireerd te worden. Dhr Rudolf Heikes heeft als penning­mees­ter deel uitgemaakt van het bestuur. Ook de heer Just Spee nam afscheid van het bestuur maar kon helaas niet bij deze avond zijn. Allen heb ik hartelijk bedankt voor hun inzet en (blijvende) verbondenheid.

Een bijzonder afscheid was het voor de heer Piet vd Horst, die sinds 2006 niet alleen penninge­mees­ter is geweest van het bestuur maar zich tot de dag van vandaag heeft ingezet voor heel het reilen en zeilen van het Heiligdom: begeleiding van de mede­wer­kers, betalingen, res­tau­ra­ties. De inzet van Piet vd Horst ging de taak van een vrij­wil­lig­er eigenlijk ver te boven. Daarnaast zette en zet hij zich in voor zijn parochie en het samen­wer­kings­ver­band van parochies van Castricum, Bakkum, Uitgeest en Heems­kerk. In de besturen van deze parochies vervult hij als secretaris penning­mees­ter weer een centrale rol. Ook voor het seminarie heeft hij zich jarenlang enorm ingezet. Deze en andere verdiensten mocht ik memoreren als inleiding op de hoge kerkelijke onderscheiding die ik hem mocht uitreiken: commandeur in de orde van Sint Sylvester. Op de foto wordt hem de het document overhandigd, getekend door de kardinaal staats­secre­taris waarin het besluit is neergelegd dat de heer Piet vd Horst op gezag van paus Franciscus tot commandeur is benoemd.

Van harte wensen we hem en zijn echtgenote van harte proficiat en veel zegen en geluk voor de toekomst.

 

 

Terug