Arsacal
button
button
button


Een vreugde die dieper gaat....

de kracht van de heilige Geest in de Spaanse parochie

nieuws - gepubliceerd: zondag, 16 oktober 2016

Op zondag 16 oktober was de St. Nicolaas­basi­liek in Amsterdam helemaal gevuld voor de viering van het heilig vormsel van dertien vormelingen van de Spaans­ta­lige parochie. Samen met pastoor Christian Duarte heb ik deze feestelijke heilige Mis gevierd.

Het was voor mij de eerste keer dat ik in de Spaanse taal het heilig vormsel toediende. In de preek heb ik de vormelingen toegewenst dat de gave van de heilige Geest hen allen kracht en vreugde, onderscheidings­ver­mogen en troost mag geven om te kunnen leven vanuit een vreugde die dieper gaat dan de gewone werkelijkheid van iedere dag met zijn voor- en tegenspoed. Het is de vreugde omdat wij met Christus zijn verrezen en mogen leven met hoop en vertrouwen.In ieder geval straalde de viering op deze middag die vreugde zeker uit!

Op de foto zien we de vormelingen met hun peetouders en de catechisten die de vormelingen hadden voorbereid en natuurlijk de pastoor. De andere foto laat de vormelingen zien voor de Mis terwijl zij zich opstellen voor de intocht.

Van harte wens ik alle vormelingen proficiat en Gods zegen toe!

Terug