Arsacal
button
button
button
button


eerste heilige communie

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 11 mei 2012 - 119 woorden
op de dag van mijn eerste heilige communie
op de dag van mijn eerste heilige communie

Op de web­si­te van RKK staat een klein inter­view met mijn her­in­ne­ringen aan mijn eerste heilige communie en een fotootje van die dag.

De link is: www.rkk.nl/kruis­punttv/ach­ter­gron­den/detail_objectID743653.html

Het is volgende week op Hemel­vaarts­dag vijf­tig jaar gele­den dat ik mijn eerste heilige communie deed, eigen­lijk wel een moment om even in dank­baar­heid te gedenken: voor het eerst aan de Tafel van de Heer, voor het eerst mocht ik Hem zelf ont­van­gen onder de een­vou­dige gedaante van het Brood.

Hoeveel communies zou­den er sinds die dag zijn gevolgd? In ieder geval is al drie-en-der­tig jaren lang de Eucha­ris­ti­sche Heer de hemelse Zon van iedere nieuwe dag van mijn leven als diaken, pries­ter en bis­schop....

Terug