Arsacal
button
button
button


Redemptoris Mater-seminarie 25 jaar

Jubileum gevierd met de priesters

nieuws - gepubliceerd: woensdag, 26 oktober 2016
Groepsfoto na afloop van de Eucharistieviering
Groepsfoto na afloop van de Eucharistieviering

Op woensdag 26 oktober was ik in het Redemptoris Mater-seminarie in Nieuwe Niedorp om de Eucha­ris­tie te vieren met de priesters die dit seminarie heeft voortgebracht, bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan van dit vormingshuis voor seminaristen die de Neocatechumenale Weg volgen.

De priesters van het bisdom Haarlem-Amsterdam die in dit seminarie zijn geweest waren enkele dagen bijeen voor een geestelijke reflectie en verdieping ter voor­be­rei­ding op het eigenlijke jubileum-feest dat zaterdag 29 oktober zal plaatsvinden.

Tijdens de Eucha­ris­tie­viering hebben verschillende priesters van hun ervaringen verteld. In de homilie ben ik ingegaan op het evangelie van de dag. “Zijn het er weinig die worden gered?” wordt aan Jezus gevraagd. Het is een vraag die aanleiding kan geven tot laxisme of rigorisme, tot ontmoediging of overmoed. Maar Jezus antwoordt dat we ons tot het uiterste toe in moeten spannen. Dat wil zeggen dat het christen-zijn op de eerste plaats komt. Ook als priesters moeten we allereerst oprecht en van harte christen zijn. We kunnen niet op basis van een positie of ambt gered worden zoals uit het evangelie duidelijk blijkt. We moeten als priesters dus allereerst leren christen te zijn!

Ook het catechisten-team voor Nederland en omliggende landen van de Neocatechumenale Weg was bij de viering aanwezig.

De Neocatechumenale Weg is een weg van katholieke vorming volgens het model van de christelijke initiatie zoals die in het catechumenaat plaats vindt (catechumenaat = het voor­be­rei­dingstraject op het doopsel), ten dienste van de bisdommen en de parochies. De deelnemers zijn dus meestal weliswaar gedoopt maar gaan een weg van vorming die gebaseerd is op de structuur van het catechumenaat.

Terug