Arsacal
button
button
button


Kerkenveiling voor restauratie kathedraal

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 28 oktober 2016
Veiling in het bisschopshuis
Veiling in het bisschopshuis
Kerkenveiling voor restauratie kathedraal

Vrij­dag­avond 28 okto­ber werd in het bis­schops­huis (voorheen: plebanie) een drukbezochte veiling gehouden ten behoeve van de res­tau­ra­tie van de ka­the­draal.

Veiling­mees­ter Wim Zandwijk bracht 213 kavels onder de hamer waarop grif en goedgeefs werd geboden door de aanwezigen die zich allen na­tuur­lijk goed bewust waren van het ‘hogere doel’, in dit geval ook let­ter­lijk, want het laatste dat aan de ka­the­draal gerestaureerd moet worden zijn de torens. Eén toren staat in de steigers, de tweede toren wordt weldra onder handen genomen. Dat zal het unieke monu­ment dat onze kathedrale basiliek is er weer “sicut sponsa ornata” (getooid als een bruid, wapen­spreuk van de kathedrale basiliek) bij staan!

Vele vrij­wil­li­gers hebben zich voor de or­ga­ni­sa­tie van deze avond ingezet en zij mogen opnieuw terugkijken op een geslaagde actie. Zelf heb ik al biedend een rondvaart in sloep door de Haarlemse grachten in de wacht gesleept en het lijkt me heel leuk om die een keer te gaan maken. Ook was ik betrokken in een andere kavel: een fees­te­lijk diner dat wordt gekookt door het kerk­bestuur en waar ik ook van mag genieten.

Terug