Arsacal
button
button
button


Identiteitsdag in de Week van het Katholiek Onderwijs

nieuws - gepubliceerd: woensdag, 9 november 2016

Van 7 t/m 11 november wordt de Week van het katholiek Onderwijs gevierd met als thema ‘hoop’. Materialen voor deze week zijn te downloaden via de website van de Neder­landse katholieke SchoolRaad (www.nksr.nl). Op woensdag 9 november hield Verus in Driebergen de jaarlijkse identiteitsdag katholiek onderwijs rond hetzelfde thema: veer­kracht en hoop.

Verus is de onderwijs-organisatie voor katholiek en christelijk onderwijs, die zich onder meer bezighoudt met begeleiding en identiteits­vor­ming en belangenbehartiging.

Op landgoed De Horst vond de identiteitsdag plaats waarvoor zo'n honderd onderwijsmensen naar Driebergen waren gekomen. Na een opening rond dit thema gingen de deelnemers uiteen om in workshops met thema's bezig die rond het centrale 'veer­kracht en hoop' cirkelden. Ook de Bisschoppelijke Vastenaktie en de Franciscaanse beweging waren daarbij betrrokken. Mgr. De Korte verzorgde 's middags een bezinnend moment en reikte de identiteitsprijs uit.

Zelf kon ik het middag­ge­deelte niet meer meemaken maar heb toch een mooie indruk gekregen van de dag en van de workshop die ik heb meegemaakt (“Weg met de afreken­cul­tuur”).

De Week voor het Katholiek Onderwijs wordt dit jaar voor de derde keer gehouden en nodigt uit tot bezinning op (de identiteit van) katholiek onderwijs en het tonen van de sterke kanten van dit onderwijs. Het bisdom Rotterdam had dit jaar een speciaal Gebed voor het Onderwijs uitgegeven en naar alle scholen en parochies gestuurd.

Terug