Arsacal
button
button
button


Katholiek onderwijs in gesprek in Rome

nieuws - gepubliceerd: maandag, 14 november 2016

Op maandag 14 november was er in het Vaticaan een interessante ontmoeting rond katholiek onderwijs.

kort voor negen uur stonden we al klaar voor de ingang van de Con­gre­ga­tie voor de katholieke opvoeding. ‘We’ dat zijn de voorzitter van de Neder­landse Katholieke Schoolraad, diaken Titus Frankemölle, de vice­voor­zit­ter, Jean Wiertz, prof. Chris Hermans en een aantal schoolleiders van OMO-scholen die met een groep van 100 leerlingen Rome bezoeken.

In de Con­gre­ga­tie werden we ontvangen door onder­secre­taris pater Friedrich Bechina en twee mede­wer­kers. Zo’n vijf kwartier hebben weggesprongen over allerlei thema’s die het katholiek onderwijs betreffen: over de vraag wat identiteit inhoud bij­voor­beeld en hoe je die realiseert als de school bevolking grotendeels geseculariseerd of Islamitisch is. Respect voor ieder mens en voor diens achtergrond moet centraal staan, waarbij natuurlijk ook een getuigenis moet worden gegeven van de waarden waarvoor wij vanuit een christelijke en katholieke inspiratie staan. 

Ook de heer Wim Kuiper, bestuurder van Verus, had bij het gesprek willen zijn. Helaas miste hij, door problemen op een vliegveld, zijn verbinding naar Rome en kwam hij pas veel later aan.

Alle deelnemers typeerden het gesprek als waardevol en open.

Terug