Arsacal
button
button
button


Allerheiligenberaad VKMO in Friezenkerk

nieuws - gepubliceerd: maandag, 14 november 2016

Op maandag,iddag 14 november hield het VKMO haar jaarlijks Aller­heiligenberaad in Rome, in de Friezenkerk.

Directeur Pieter Kohnen van het Verband van Katholieke Maat­schap­pe­lijke Organisaties (“katholiek netwerk”) presenteerde een aantrekkelijk programma dat werd geopend met gebed door de nieuwe rector, mgr. drs. Antoon Hurkmans. Prof. Paul van Geest hield een boeiende lezing over hoe christelijke barm­har­tig­heid haar intrede deed in het Antieke Rome en het bouwen van theaters en stadia verving. Mgr. Gerard De Korte bracht de bijbelse wortels van de barm­har­tig­heid in verband met de hedendaagse werkelijkheid.

De gouverneur van Limburg, Theo Bovens, presenteerde onder meer de insteek van het Kansfonds waarvan hij voorzitter is, maar gaf tegelijk een beeld van onze samenleving waarin barm­har­tig­heid en de inzet van de Kerk hard nodig zijn. Voor de slottoespraak van ambassadeur bij de Heilige Stoel, prins Jaime de Bourbon de Parme, die ik helaas niet meer kon meemaken, werden de aanwezigen uitgestuurd naar het plein voor de sint Pieter om daar te bedenken wat voor ideeën zij hadden om kwetsbare mensen nieuwe kansen te geven. 

Studenten van de hoge­school Utrecht waren te gast bij de bijeenkomst. Ook kardinaal Simonis was aanwezig, mgr. Van den Hende en mgr. De Jong. 

Terug