Arsacal
button
button
button
button


Op audiëntie bij de paus

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 16 november 2016 - 136 woorden

Woens­dag­mor­gen 16 no­vem­ber waren de Neder­landse pelgrims in de weke­lijkse au­diën­tie van paus Fran­cis­cus.

Om half tien begon de paus met een rondrit over het plein waar in hij de grote groep Neder­lan­ders goed in de gaten had. Bij bis­schop­pen geko­men fe­li­ci­teerde de paus kar­di­naal Eijk met de presentie van zoveel pelgrims. Daarna begon de paus zijn Catechese die over het omgaan ging met las­tige personen en dat we daarbij niet moeten vergeten dat we zelf ook vaak moei­lijk voor anderen zijn. Anderen gedul­dig en barm­har­tig verdragen, is onze opdracht het en die maakt ons gelukkig.

De pelgrims uit Neder­land kon­den het goed zien: zij zaten in het voorste vak op het Sint Pieters­plein. De paus had speciale woor­den van zegen en groet die door de Neder­landse in Rome stu­de­rende pries­ter Eugene Dassen wer­den ver­taald.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug