Arsacal
button
button
button


Ontmoeting met het moderamen van de Protestantse Kerk in Nederland

nieuws - gepubliceerd: woensdag, 16 mei 2012
in afwachting van de sleutel....
in afwachting van de sleutel....

Na afloop van de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie was dit keer een ontmoeting gepland van de bis­schop­pen met het moderamen van de PKN in het diensten­cen­trum te Utrecht. De ontmoeting begon gelijk in medias res met een gebedsdienst en preek in de kapel van het centrum. Daarna zochten we de vergaderzaal op voor een ontmoeting en gesprek en ontstond er een komisch momentje: de zaal bleek op slot te zitten en de sleutel was niet zo één twee drie te vinden. Dat leverde bijgaand plaatje op.

Uiteindelijk bleken we toch wel goed samen door die deur naar binnen te kunnen gaan en ontstond een goede uitwisseling: dr. Arjan Plaisier hield een inleiding over "De hartslag van het leven", een visie op het leven en werken van de Protestantse Kerk in Nederland, die onlangs door de PKN is uitgebracht. Mgr. dr. J. van den Hende, bisschop-referent voor de oecumene, reageerde op deze inleiding. Mgr. mr. Th. Hoogenboom vatte daarna namens kardinaal W. Eijk een lezing samen over het document Porta Fidei, dat de paus heeft geschreven met het oog op het komende jaar van het geloof, en over de richtlijnen die daarbij zijn verschenen.

Alle aanwezigen konden hierop reageren en met elkaar in gesprek gaan. Weliswaar zijn de geloofsverschillen zeker aanwezig - ook binnen de PKN zelf kunnen de verschillen in geloof groot zijn, viel me op -, maar er is ook iets als een oecumene van het hart of spirituele oecumene waarbij je in de ander herkent hoe die verlangt zich te laten leiden door de heilige Geest. Die "authenticiteit" is wezenlijk om het geloof door te kunnen geven, waarbij tegelijk duidelijk was dat katholiek en protestant met dezelfde moeilijkheden kampen op dit gebied. De ontmoeting werd afgesloten met een heerlijke maaltijd waarvoor we intussen een beetje te laat in de eetzaal waren...

Terug