Arsacal
button
button
button


Afsluiting Alphacursus in Heerhugowaard

nieuws - gepubliceerd: donderdag, 24 november 2016

Op woensdag 23 november was ik bij de laatste avond van de R.K. Alpha cursus die in de Dionysius­parochie in Heer­hu­go­waard was gehouden. Tien avonden waren mensen van allerlei leeftijden bijeen om zich te verdiepen in het katholieke geloof. De laatste avond ging over de Kerk.

De Dionysius­parochie in Heer­hu­go­waard is actief op het gebied van kinder-, jongeren- en tienerwerk en catechese. De website van de parochie is mooi verzorgd en wordt goed bijgehouden en je kunt er veel parochie-ac­ti­vi­teiten op vinden. Ook in de vieringen is er veel variatie: vier koren zorgen daar onder meer voor, waarbij er regelmatig familie­vieringen worden gehouden. De liturgie beantwoordt aan wat de katholieke kerk daarvan verwacht: liturgisch correct en ook pastoraal verantwoord. Zo zijn er gelukkig meer parochies en natuurlijk heeft iedere parochie weer andere moge­lijk­he­den.

De Alpha­cursus is een beproefd concept: het gaat niet alleen omm iets leren van het geloof, ook om gemeen­schap en iedere Alpha-avond begint met een gezamenlijke maaltijd. Ook wordt er onderling veel uitgewisseld en gesproken en er is een langere bijeenkomst, soms een heel weekend, waarbij de deelnemers er samen op uit gaan. Deze cursussen worden ook in pro­tes­tantse gemeen­schappen gehouden, maar er is een specifieke katholieke variant, die ontwikkeld is door het R.K. Alpha­cen­trum, dat daarmee al veel parochies een grote dienst heeft gedaan. De laatste avond waar ik bij aanwezig was, ging over de kerk en daar mocht ik iets over vertellen en met de vijfentwintig deelnemers uitwisselen.

Terug