Arsacal
button
button
button


Haarlems kapittel bijeen

Gespreksnotitie over kerk in een verander(en)de samenleving

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 25 november 2016
na afloop van de vespers in de sacramentskapel
na afloop van de vespers in de sacramentskapel (foto: B. Putter)
kanunniken en ere-kanunniken in gebed
kanunniken en ere-kanunniken in gebed (foto: B. Putter)
voor de cathedra van de bisschop
voor de cathedra van de bisschop (foto: B. Putter)

Vrijdag 25 november vond de vergadering plaats van het kathedraal kapittel van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Na de vergadering baden de leden van het kapittel, kanunniken genaamd, samen met de aanwezige ere-kanunniken, de vespers. Wat bespraken zij?

Het kathedraal kapittel vervult in Nederland de taken van het consultorencollege dat door het wetboek van canoniek recht (Codex Iuris Canonici) is ingesteld en toestemming moet geven voor grotere uitgaven (c. 1292 par.1). Daarnaast heeft de bisschop dan de toestemming van de Raad voor Economische Aangelegenheden nodig. In een vergadering van het kapittel worden dus voorgenomen grote uitgaven besproken die het bisdom, parochies of andere rechts­personen die onder de bisschop vallen, van plan zijn te doen.

In deze vergadering werd daarnaast onder meer ook gesproken over de gespreksnotitie “Kerk in een verander(en)de samenleving” die dezer dagen aan de priesters, diakens, pastoraal werkers en catechisten is verzonden en die onderwerp zal zijn van bespreking op de bijeenkomst voor allen die ind e pastoraal werkzaam zijn op 7 december a.s. In een later stadium zal de nota ook worden besproken op een speciale dag voor de kerk­besturen (4 februari).

Ere-kanunniken zijn priesters met een zekere senioriteit en bijzondere verdiensten voor de bisschop en het bisdom. De ere-kanunniken worden jaarlijks een keer uitgenodigd om na de kapittel­ver­ga­dering samen de vespers te bidden en daarna gezamenlijk een kapittelmaaltijd te gebruiken.

Terug