Arsacal
button
button
button


Een acoliet en twee baccalaureaten in de theologie

Willibrordavond seminarie in heiloo

nieuws - gepubliceerd: maandag, 5 december 2016
De nieuwe acoliet met familie en rectoren
De nieuwe acoliet met familie en rectoren
uitreiking van de baccalaureaten
uitreiking van de baccalaureaten
De goede Sint...
De goede Sint...

Al was het Sin­ter­klaas­avond, in het seminarie in Heiloo ging de Wil­li­brorddag - altijd op de eerste maandag van de maand - gewoon door. En terecht: want er waren surprises en mooie cadeau's en een aan­stel­ling tot acoliet...

Voor mij begon de Wil­li­brorddag om 16.45 met een kring­ge­sprek met de priesters die in de laatste vijf jaar gewijd zijn en de beide pasgewijde transeünt diakens. Die waren 's morgens al begonnen had met het vormings­pro­gramma. Om 18.00 uur vierden we de heilige Eucha­ris­tie waarin Maciej Gradzki tot acoliet werd aangesteld. Maciej doet zijn intinerantie in Kerkrade. De familie van Maciej - ouders en zussen - woont in Almere en was in de gelegenheid om deze belangrijke stap op weg naar de heilige wijdingen bij te wonen.

Na de Eucha­ris­tie­vie­ring was er een gezellig samenzijn met een buffetmaaltijd. Aan het begin daarvan was er nog een officieel moment: Juan Andrés Correa del Rio, die zijn itinerantie (een soort missiejaar) begint en pasgewijde diaken Teun Warnaar, die in Heems­kerk werkzaam is, kregen hun diploma "Bac­ca­lau­reaat in de Theologie" uitgereikt, verleend door de Pauselijke Lateraanse Uni­ver­si­teit "in naam van paus Franciscus", zoals op het diploma vermeld staat.Beiden zijn "magna cum laude" geslaagd.

Van harte feliciteren we de nieuwe acoliet en de nieuwe Baccalaureaten!

Na de uit­rei­king duurde het niet lang meer of er werd hevig op de deur gebonsd. Op zo'n heerlijk avondje verwacht niemand dan een andere gast dan Sint Nicolaas, in dit geval vergezeld van drie van zijn beste Pieten. De Goed­heiligman riep ver­schil­lende aanwezigen naar voren die werden toegesproken, maar ieder werd weer vrij gelaten met een letter... Ook ik hoefde gelukkig niet mee in de zak.

 

Terug