Arsacal
button
button
button
button


Adventsmaaltijd voor aidspatiënten

Adventsactie in Sint Jozef, Zaandam

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 8 december 2016 - 130 woorden

In veel pa­ro­chies wor­den in de Adsvents­tijd bij­zon­dere acties gehou­den om allerlei projecten te onder­steunen. Eén van die projecten is ‘Dream’ een ini­tia­tief van Sant’ Egidio in Afrika om mensen die aan Aids lij­den bij te staan. Voor hen kwam men in de St. Jozef­paro­chie in Zaan­dam samen rond de erwtensoep.

De soep­maal­tijd was geor­ga­ni­seerd door vrij­wil­li­gers van de Jozef­paro­chie. Samen met diaken Jeroen Hoekstra, die daar part time werk­zaam is, waren zij druk bezig soep te scheppen en uit te delen aan de gasten die voor het goede doel bijeen waren geko­men. Na afloop stond een mandje voor een bijdrage voor Dream klaar.

Zelf heb ik niet zo veel gedaan, dat was allemaal prima geor­ga­ni­seerd. Ik heb vooral ge­spro­ken met de mensen en gegeten.

Terug