Arsacal
button
button
button


Missio ad Gentes Amsterdam bestaat tien jaar

Feestelijke viering in de Piramide

nieuws - gepubliceerd: zondag, 18 december 2016

Op zaterdag­avond 18 december werd in de Missio ad Gentes in Amsterdam het tienjarig bestaan gevierd. Families die ermee verbonden zijn willen in woord en daad, door heel hun leven, het evangelie brengen in een geseculariseerde samenleving.

De Missio ad Gentes is ontstaan binnen de Neocatechumenale Weg, een initiatief binnen de katholieke kerk dat gericht is op het beleven van de doopgenade en het verder geven van het geloof. Met de gezinnen die in deze Missie samen­wer­ken en de priesters die ermee verbonden zijn, hebben we een feestelijke Eucha­ris­tie gevierd om dit tienjarig bestaan te gedenken. In Amsterdam is de Missio gevestigd in de Piramide aan het begin van de Jan van Galenstraat.

De gezinnen van de Missie gaan ook regelmatig op straat om het evangelie te verkondigen en bezoeken mensen. Verder zijn er de gewone menselijke contacten met allen met wie de leden van de gezinnen verbonden zijn. Het zijn 'normale' mensen, mensen van deze tijd, en tegelijk 'niet van de wereld'. We hopen dat zij zaadjes mogen kunnen zaaien die bij anderen hopenlijk in vruchtbare grond zullen vallen.

Samen met mij celebreerden de priesters Giancarlo Rizzo, priester van de Missie, Mariusz Momot en Gerard weijers sss.

Aan het einde van de Mis werd een foto-album van tien jaar Missio overhandigd. Een mooie herinnering aan deze niet altijd gemakkelijke beginjaren die echter ook veel vreugde hebben gegeven.

 

Terug