Arsacal
button
button
button
button


Heilig vormsel en Kisi Kids

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 20 mei 2012 - 226 woorden
de vormelingen van Assendelft
de vormelingen van Assendelft

Dit weekend stond voor mij in het teken van jon­ge­ren en kin­de­ren. Zondag­mor­gen mocht ik het heilige Vormsel toedienen in Assendelft, zon­dag­avond staat een lezing op het pro­gram­ma voor de RK Jon­ge­ren groep in Waddinxveen met tips voor christen-zijn en op zater­dag­avond was ik te gast bij de Kisi Kids die in Heer­hu­go­waard bijeen waren geko­men, in de pa­ro­chie van de heilige Dio­ny­sius.

De Kisi Kids is een heel leuk en goed project voor kin­de­ren met zang en dans en toneel (ze voeren prach­tige musicals uit), dat de kin­de­ren veel meegeeft. De Kisi Kids zongen in hun prach­tige outfit om 19.00 uur de fees­te­lij­ke heilige Mis. In het najaar is er weer zo'n dag. Kin­de­ren die dit ook heel leuk vin­den, kunnen meedoen en zich opgeven bij Stefan en Lisette van Aken van de dienst Huwe­lijk en Gezin van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam (Hoeksteen.org).

Zondag­mor­gen was ik in Assendelft te gast voor het heilig Vormsel. Ook dat was een grote vreugde: de vor­me­lin­gen had­den zich heel goed voor­be­reid (met dank aan pastoor Bun­scho­ten en de werk­groep), het St. Caecilia koor o.l.v. Jos Martens maakte er een fees­te­lijk gebeuren van en de kerk zag eruit "om door een ringetje te halen". Van harte wensen we de vor­me­lin­gen alle goeds voor hun ver­dere levensweg; ik bid dat de heilige Geest hen altijd zal blijven lei­den en sterken!

Terug