Arsacal
button
button
button


Summer school katholieke sociale leer (13-15 augustus)

op prachtige locatie: Kaageiland

nieuws - gepubliceerd: donderdag, 24 mei 2012
Summer school katholieke sociale leer (13-15 augustus)

Het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK) organiseert in samen­wer­king met het Sint Bo­ni­fa­tius Instituut (De Tiltenberg) voor de tweede opeenvolgende zomer een Summer School over de Sociale Leer van de Kerk, op de unieke locatie van De Stal op de Kaag, aan de Kagerplassen. Jongeren van 18 – 30 jaar (HBO/WO niveau) zijn van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen.

Steeds duidelijker wordt dat de inrichting en het functioneren van de samenleving, de economie en de overheid niet zonder normen en waarden kunnen. De belang­stel­ling voor het normatief kader dat de Sociale Leer van de Kerk kan bieden, komt daardoor steeds meer in de belang­stel­ling te staan. In deze Summer School gaan we ons verdiepen in deze sociale ethiek en werken deze in het bijzonder uit naar de velden van economie en politiek. We discussiëren aan de hand van presentaties van deskundigen en leggen in de workshops de relatie tussen theorie en praktische toepassing en relevantie. Daarnaast is er voldoende ruimte voor ontspanning en onderlinge discussies in de zomerse ambiance van de Stal op de Kaag. Graag heet het CSLK je van harte welkom!

Programma:

Dag 1: Welkom - Onderlinge kennis­ma­king - ‘Wat is de Katholieke Sociale Leer?’ Inleiding in de thematiek door Gerard van Wissen, discussie - Lunch - Workshop ‘Relevantie van de KSL voor de hedendaagse maat­schap­pe­lijke werkelijkheid aan de hand van praktijkvoorbeelden’ moderator Caroline Van Halem-Tax - Theepauze - Lezing door prof. dr. F. van Iersel, discussie - Samen koken - Diner - Lagerhuis.

Dag 2: H. Mis (facultatief) celebrant drs. G. Bruggink, rector van de Tiltenberg - Ontbijt - ‘Politiek en KSL; Geloof en politiek’ inleiding in de thematiek door Gerard van Wissen. Discussie. - Koffiepauze - Lezing door mr. J. van Gennip - Lunch - Discussieronde met mr. J. van Gennip - Theepauze - Workshop, moderator Joost van Halem: ‘Hoe werkt de politiek: de morele afweging en de kracht van argumenten’ - Rondvaart op de Kaag - Barbecue.

Dag 3: H. Mis (facultatief), celebrant pastor C.T.J. van Lent – Ontbijt - ‘Economie en KSL’ discussieronde over de relevante passages van Caritas in Veritate, moderator Gerard van Wissen – Koffiepauze - Lezing door mgr. A. van Luyn. Discussie. - Lunch - Workshop met pastor C.T.J. van Lent – Theepauze - Evaluatie en uitreiking certificaten - Afsluiting en borrel.

Aanmelding: Aanmeldings­for­mu­lier (verkrijgbaar via CSLK secretariaat) en motivatiebrief

Locatie: De Stal op de Kaag, op Kaageiland.

Eigen bijdrage: € 75,00 p.p. (deze Summer School wordt gesponsord) (Betaling geldt als inschrijving).

Literatuur: Compendium van de Sociale Leer van de Kerk en encycliek Caritas in Veritate (samen € 25,00), te verkrijgen via de organisatie.

Certificaat: Deelname wordt beloond met certificaat van het St. Bo­ni­fa­tius Instituut/CSLK .

Nadere informatie: Bij de secretaris v/h CSLK, mevrouw Marieke Karsten, mkarsten@Tiltenberg.org

www.CSLK.nl Tel. nr.: 0252-345345

Terug