Arsacal
button
button
button


Fatimabeeld bij Bisschoppenvergadering

100 jaar verschijningen

nieuws - gepubliceerd: woensdag, 18 januari 2017
Het Fatimabeeld in de kapel van Dijnselburg tijdens de Mis van de bisschoppen
Het Fatimabeeld in de kapel van Dijnselburg tijdens de Mis van de bisschoppen

Tijdens de Eucha­ris­tievieirng die aan het einde van de bis­schop­pen­ver­ga­dering in concelebratie door de aanwezige bis­schop­pen werd gevierd, was de replica van het beeld van Onze Lieve Vrouw van Fatima aanwezig, dat deze maanden door het aartsbisdom gaat. Honderd jaar geleden vonden de verschijningen plaats.

De herdenking van de honderste verjaardag van deze verschijningen geeft aanleiding tot ver­schil­lende feestelijke gebeur­te­nissen. Zo houden ver­schil­lende bisdommen bede­vaarten naar Fatima in Portugal. Ook in het bisdom Haarlem-Amsterdam wordt in het najaar een (kleinere) diocesane bede­vaart geor­ga­ni­seerd (voor 2018 wordt opnieuw een grote bisdom­bede­vaart voorbereid).

In 1917 kregen drie jonge herderskinderen, Francisco, Lucia en Jacinta uit Aljustrel bij Taima in Portugal verschijningen van de maagd Maria. De verschijningen vonden plaats van mei tot en met oktober, steeds op de 13e van de maand, en baarden veel opzien; vooral het zonne-wonder trok veel aandacht. In 1930 werden de verschijningen door de diocesane bisschop erkend. De verschijningen in 1917 waren voorbereid door verschijningen van een engel en door visioenen. Maria riep tijdens de zes verschijningen op dagelijks de rozen­krans te bidden tot beëindiging van de oorlog en tot eerherstel voor alle zonden te offeren. De kinderen kregen een visioen van de hel. Bij de verschijningen werd gevraagd om bij ieder tientje van de rozen­krans te bidden: “O, mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel; breng alle zielen naar de hemel, in het bijzonder hen die Uw barm­har­tig­heid het meeste nodig hebben”. Tevens vroeg Maria dat de paus Rusland aan het on­be­vlekt hart van Maria zou toewijden - wat de paus in 1984 heeft gedaan - en dat de gelovigen op vijf achtereenvolgende zaterdagen tot eerherstel zouden communiceren; ook vroeg Maria om een kapel te bouwen. Voor de laatste verschijning waren meer dan 50.000 mensen gekomen, die het zonne-wonder meemaakten: gedurende tien minuten zagen zij de zon draaien, dansen en springen. Twee van de zieners, Francisco en Jacinta, stierven binnen enkele jaren na de verschijningen (in 1919 en 1920), de derde zieneres, zuster Lucia stierf in 2005. In 1930 werden de verschijningen erkend. In het jaar 2000 publiceerde de Con­gre­ga­tie voor de geloofsleer het document “De bood­schap van Fatima” waarin de drie geheimen van Fatima worden toegelicht

Terug