Arsacal
button
button
button


Moslims, christenen in dialoog op school

werkvormen voor geïnspireerde lessen gepresenteerd

nieuws - gepubliceerd: woensdag, 18 januari 2017
overhandiging van het boekje met werkvormen
overhandiging van het boekje met werkvormen

Tijdens een tweedaags congres in Utrecht over "Orthodoxie versus Fundamentalisme" werdhet boekje "Geïnspireerde lessen. Vakspecifieke werk­vor­men voor onderwijs in godsdienst en levensbeschouwing" ge­pre­sen­teerd. Het biedt werk­vor­men om leerlingen van diverse religieuze achtergrond of geen religieuze achtergrond met elkaar in dialoog te brengen over de diepere (ook godsdienstige) waarden van het leven.

Het congres werd geor­ga­ni­seerd door Tilburg School of Theology en Fontys Hoge­school Theologie Levensbeschouwing met mede­wer­king van Verus, Vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs, VDLG, Vereniging van Docenten Levensbeschouwing en godsdienst, en katholiek onderwijs Vlaanderen. Meer dan tweehonderd mensen uit het onderwijs namen aan deze dagen deel, waarin werd gesproken over het vak Godsdienst levensbeschouwing en de uitdagingen waar dit vak voor staat, zoals religieus en seculier fundamentalisme, radicalisering en het bevorderen van integratie en inclusiviteit.Zelf heb ik een interessante workshop bijgewoond over het herkennen van tekenen van radicalisering onder leerlingen door Maaike van Dijk.

Aan het einde van het congres werd het boekje - onder redactie van dr. Monique van Dijk-Groeneboer, dr. Olav Boelens en dr. Natascha Kienstra - aangeboden aan ver­te­gen­woor­digers van drie religies: Islam, Jodendom en Christendom, waarbij ik als ver­te­gen­woor­diger van het christendom was gedacht. In een kort dankwoord heb ik aangegeven dat de werk­vor­men belangrijk zijn om de dialoog te voeren in de school aan de ene kant op basis van (christelijke) waarden en anderzijds in grote openheid. Ik heb nogmaals kort van het bezoek aan Rome verteld met onderwijsver­te­gen­woor­digers waarbij ons op de Con­gre­ga­tie voor de Katholieke Opvoeding de noodzaak op het hart werd gedrukt van dialoog en integratie en aandacht voor wie outcast dreigt te worden.

 

Terug