Arsacal
button
button
button


Op bezoek in het seminarie Redemptoris Mater

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 21 januari 2017

De se­mi­na­risten zijn zich aan het voor­be­rei­den op de examens die zij in deze weken afleggen. Vrij­dag­avond 20 janu­ari ben ik even langs geweest in het dio­ce­saan seminarie Re­demp­to­ris Mater in Nieuwe Niedorp, niet om hen bij de studie te storen, wel om samen met hen de Eucha­ris­tie te vieren en de maal­tijd te gebruiken.

Seminaries

Het seminarie Re­demp­to­ris Mater is een dio­ce­saan missio­nair seminarie van het bisdom Haarlem-Amster­dam voor priester­stu­denten die de Neocatechumenale Weg volgen. Enkele maanden geleden hebben we het 25 jarig bestaan gevierd. Zij volgen de colleges samen met de andere se­mi­na­risten van het bisdom in Heiloo, waar het St. Wil­li­brord­semi­narie is gevestigd.

Oriëntatie­week­end

4-5 maart houdt dat seminarie in Heiloo een oriëntatie­week­end voor wie wil onder­zoeken of de weg naar het priester­schap zijn oe­ping is.

Nieuwe se­mi­na­rist

Juist op de dag van de installatie van de nieuwe Ameri­kaanse president was er in Nieuwe Niedorp een nieuwe se­mi­na­rist, Brian, uit de Verenigde Staten aan­ge­ko­men. Ook hem wensen we alle zegen toe.

Homilie

Tijdens de Mis ben ik ingegaan op de eerste lezing uit de brief aan de Hebreeën (8, 6-13) die spreekt over het eerste verbond dat ver­ou­derd en onvolkomen was. Dat is zo omdat het volk als verbonds­part­ner ontrouw was aan de Heer én omdat God met Zijn volk op weg ging en het langs de weg van de god­de­lijke pedagogie leidde naar de vol­heid van de open­ba­ring in Christus. Ook met ieder van ons gaat de Heer die weg van de god­de­lijke pedagogie. Als we Hem leren kennen en ons blijven openen om een weg met Hem te gaan, zullen we gelei­de­lijk beter leren kennen wie Hij is en welke weg Hij ons wil wijzen. De paus vertelde onlangs aan se­mi­na­risten als voor­beeld van hoe het niet moet het verhaal van een se­mi­na­rist of jonge priester die zich in een kle­dingwinkel voor gees­te­lij­ken een super-chique outfit liet aanmeten: een speciale priesterhoed en prachtige mantel en zichzelf zo in de spiegel stond te bekijken. Dat is uiterlijk­heid.
Kenmerk van dat nieuwe verbond is dat het niet gaat om een uiterlijk­heid en een onder­hou­den van regels, maar om de Geest die in ons hart is gelegd en een Wet die in ons hart is gegrift. Wat wij doen en hoe wij leven zal uit onze omgang met de Heer voortkomen. Dat vinden we terug in het evan­ge­lie van deze dag (Mc. 3, 13-19): de oe­ping van de apostelen. De eerste opdracht die de apostelen krijgen, is de Heer te vergezellen, bij Hem te zijn en ver­vol­gens pas om te verkondigen. Onze verkondi­ging zal moeten voortkomen uit een innige omgang met Hem.

Terug