Arsacal
button
button
button


Boekpresentatie ‘Mirakel van Amsterdam’

Geschiedenis van Heilige Stede en Stille Omgang

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 21 januari 2017
Na de overhandiging van de eerste exemplaren
Na de overhandiging van de eerste exemplaren (foto: Jan Peeters)
Het koor gaat Door
Het koor gaat Door
Voor het begin van de bijeenkomst stroomt de zaal vol
Voor het begin van de bijeenkomst stroomt de zaal vol

Op zaterdag­mid­dag 21 januari vond voor een volle kerk de presentatie plaats van het boek van Charles Caspers en Peter Jan Margry, “Het Mirakel van Amsterdam. Biografie van een betwiste devotie”, bij uitgeverij Prometheus verschenen. De eerste exemplaren werden overhandigd aan vijf aanwezige bis­schop­pen.

Naast mgr. van den Hende, H. Woorts, J. van Burgsteden en ikzelf namens het bisdom Haarlem-Amsterdam, was ook emeritus bisschop mgr. A. van Luijn aanwezig, die recentelijk weer in Neder­land is komen wonen. Mgr. Van den Hende sprak als voorzitter van de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie een dankwoord.

Het boek geeft de geschiedenis weer van de devotie voor het Sacrament van Mirakel, dat jaarlijks wordt geëerd met de Stille Omgang in de maand maart. Over het algemeen lijkt het me - ik heb het werk nog niet in zijn geheel kunnen lezen - een degelijke studie hoewel die tegen het einde meer journalistieke trekken krijgt. In dat gedeelte is een weten­schap­pe­lijke basis niet altijd geheel te traceren en worden speculatief verbindingen gelegd die bij mij enige ver­won­de­ring opriepen.

De kerk van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis was geheel gevuld met talrijke gasten die de presentatie kwamen bijwonen. Die was inderdaad de moeite waard met inleidingen van de beide auteurs, de uitgever, de voorzitter van het Genoot­schap van de Stille Omgang en em. prof. Jan Bank. Deze inleidingen werden afgewisseld door zang van het Koor gaat Door, dat onder meer twee liederen der H. Stede, zoals het Amsterdams mirakel wel wordt aangeduid, ten beste gaf.

Terug