Arsacal
button
button
button


Nieuw boek Antoine Bodar aangeboden

Geborgen in traditie

nieuws - gepubliceerd: woensdag, 25 januari 2017
Antoine Bodar
Antoine Bodar

Op woensdag 25 januari was ik bij Antoine Bodar in het college Santa Maria dell’Anima in Rome, waar hij mij zijn nieuwe boek aanbood.

“Geborgen in traditie” is de titel van dit werk dat in december 2016 is verschenen na een hele reeks eerdere publicaties zoals “Geheim van het geloof”, “Nochtans zal ik juichen”, “Romeinse brieven”, “Klokkenluider van Sint Jan”, “Uit de eeuwige stad” en “Tot dienen geroepen”.

“Geborgen in traditie” is en bundeling van bijdragen aan de gedachtenwisseling over tal van thema's in het welgevormde proza waarom Antoine Bodar bekend is. De essays of opstellen zijn in de afgelopen jaren gehouden als lezingen of als artikelen gepubliceerd en dragen daarom soms het kenmerk van de periode waarin ze zijn gehouden of verschenen. Met name is dat te merken als het gaat om historische gebeur­te­nissen zoals het overlijden van iemand (zie bijv. P. 221). Soms is daarom een jaartal toe­ge­voegd waarmee dudielijk wordt gemaakt in welk jaar de beschrijving zich afspeelt (vgl. bijv. P. 322). Aan dit soort vermeldingen wordt voor de lezer de datering van het essay duidelijk. Ik ervaar dat echter niet als een bezwaar, het hoort als het ware bij een werk als dit, dat een verzameling is van eerder geschreven bijdragen. 

Opnieuw wordt de eruditie en de breedte van de belang­stel­ling van de auteur kenbaar. Zowel kerkelijk getinte opstellen als meer maar­schap­pe­lijke bijdragen komen voorbij. Sommige bijdragen zijn meer theologisch, liturgisch of spiritueel, andere filosofisch, esthetisch, cultuur-historisch, kerk­his­to­ri­sch of maat­schap­pe­lijk , maar steeds helder geformuleerd met inzichten die zeker weer velen kunnen inspireren. Dat wens ik auteur, boek en lezers van harte toe!

de fraai gebonden uitgave is verschenen bij uitgeverij Ambo/Anthos, telt 423 pp. en is opgedragen aan de in 2013 overleden emeritus hulp­bis­schop van Haarlem, mgr. Joseph Lescrauwaet.

Terug