Arsacal
button
button
button
button


Nieuwe stafmedewerker kerkopbouw

Martin Frederiks neemt afscheid

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 4 februari 2017 - 136 woorden

Op de kerk­besturen­dag van 4 februari werd min of meer de fakkel van de kerkop­bouw over­ge­dragen naar een nieuwe mede­wer­ker: drs. Martin Frederiks zal bin­nen­kort met pensioen gaan en hij wordt opge­volgd door dhr Marius van der Knaap, die tot nu toe jon­ge­ren­wer­ker van het bisdom was.

Martin Frederiks heeft bijna 41 jaar in het bisdom gewerkt, waar­van bijna negen­tien jaar als staf­me­de­werker kerkop­bouw. Aan het einde van de dag werd dit gememoreerd en kreeg hij van zijn op­vol­ger bloemen overhan­digd. Martin Frederiks bedankte in zijn woordje allen, maar bij­zon­der de bis­schop Jozef Punt, die met bezieling lei­ding heeft gegeven aan het proces van kerk­ver­nieu­wing.

Later zal in de kring van het bisdom afscheid wor­den geno­men van drs. M. Frederiks.

De kerk­besturen­dag was de vuur­doop voor de nieuwe mede­wer­ker op dit terrein en dat leidde tot tevre­den reacties.

Terug