Arsacal
button
button
button


Stop je geloof niet weg...

50 jaar koor in Velsen Noord - vijfde zondag door het jaar A

overweging_preek - gepubliceerd: zondag, 5 februari 2017
Voor de Mis: koorleden en priesters
Voor de Mis: koorleden en priesters
Stop je geloof niet weg...

Het Gemengd koor Sint Joseph in Velsen Noord vierde op zondag 5 februari zijn 50 jarig bestaan met een feestelijke Eucha­ris­tie­viering en een receptie in het parochiehuis "De Meerpaal". De Koptische christenen zijn intussen medegebruikers geworden van de kerk.

Er waren geen actieve leden meer die alle vijftig jaar hadden meegemaakt, wel enkele leden die kort na de oprichting bij het koor waren gekomen en al 48 of 49 jaar zingen. Natuurlijk is een gouden jubileum gedenk­waar­dig en ik ben graag naar Velsen Noord gekomen om dat mee te maken. Ook oud-pastoor Frank Domen - te­gen­woor­dig in Heerhugowaard - en pastoor Henk Niesten, die regelmatig in Velsen Noord assisteert, waren gekomen om te concelebreren en de parochianen te ontmoeten.

De Mis begon om 9.00 uur. Om 11.00 uur begint de Heilige Liturgie van de Koptische christenen die met enkele honderden gelovigen daarbij aanwezig zijn. Voor de parochie, die in de loop van de jaren kleiner is geworden, is dit een goede oplossing die vele nieuw in ons land aangekomen christenen de gelegenheid biedt om op een bereikbare plaats samen te komen.

HOMILIE 

Proficiat

Van harte wil ik vandaag
het gemengd koor St. Joseph feliciteren
met het vijftigjarig jubileum.
Een mooie mijlpaal!
Ik ben blij dat ik vandaag in Uw midden ben
en we samen dit feest kunnen vieren.
Een koor is een gemeen­schap
van mensen die met elkaar verbonden zijn.
Daarom is het al fijn
om bij een koor te zijn.

Zingen is dubbel bidden

En het wordt natuurlijk nog veel mooier
als je een koor bent met een doel.
Jullie, beste leden van het gemengd koor
Sint Joseph,
hebben een prachtig doel:
God te loven, te danken en te eren.
Niet voor niets
zei de kerkvader Augustinus al
dat zingen dubbel bidden is!
Zingen maakt de viering feestelijk
en dat is de bedoeling,
want iedere zondag mogen we
samen een feestje vieren
van dankbaarheid en vreugde
om ons bestaan, om onze verlossing,
om het uitzicht
dat God ons heeft gegeven.
En als het misschien weleens moeilijk is:
hier in de kerk klinkt dan door alles heen:
nee, je bent niet alleen,
Ik ben bij je.
Die hoop en dat vertrouwen,
klinken natuurlijk helemaal door
in de liederen die we zingen.
Dus beste koorleden: bedankt
en ga zo door!

Niet op afstand blijven

Het kan natuurlijk heel goed zijn
dat U zich in onze samenleving
ook weleens alleen voelt
met uw geloof.
Heel veel mensen zeggen niet te geloven
of doen er niks aan
en halen hun schouders op.
Maar wie zich er meer in verdiept
en zijn hart opent voor een ontmoeting,
kan geraakt worden
en aanvoelen dat er meer is
dan de platte werkelijkheid.
Het is als met een kerk­ge­bouw:
als je buiten loopt
en het ziet staan,
lijkt het misschien zelfs somber en onaantrekkelijk,
maar als je er in gaat,
zie je de mooie voor­stel­lingen
van de glas-in-lood ramen,
de beelden en het tabernakel
en gaat diezelfde kerk
heel anders leven.
Op afstand lijken geloof en God
niet heel erg interessant,
maar wie stil staat,
luistert naar zijn hart
ontvangt vreugde en vrede.

Hoeveel zout en hoeveel licht?

Jezus zegt ons in het evangelie
dat we zout zijn en licht.
Zout maakt het eten smakelijk,
het geeft er net dat beetje pittigheid aan
dat het lekker maakt.
En licht is al net zo belangrijk.
Wie weleens opgesloten heeft gezeten
in een donkere ruimte,
of alleen door een donker bos moest gaan,
weet hoe akelig je je dan kan voelen.
Overdag, bij licht,
zou diezelfde situatie
toch heel anders zijn.

 

Een opdracht

Licht en zout zijn heel belangrijk
en daarmee vergelijkt Jezus
gelovige mensen.
Jezus zegt het ook tot ons:
als gelovige mensen
zijn jullie belangrijk
als licht en zout
voor deze wereld!
Dat is natuurlijk een belangrijke opdracht,
vooral ook omdat Jezus erbij zegt
dat we dat licht
niet onder stoelen of banken
moeten steken.
Laat het schijnen,
laat het uitstralen,
dat licht van het geloof
en dat licht van de goede werken die we doen!
Wees niet bang,
verstop het niet.

Niet wegstoppen

Moeten we dan overal gaan zeggen
hoe goed we wel niet zijn,
wat we allemaal voor anderen doen
en dat we op God vertrouwen?
Zo misschien ook weer niet,
maar we moeten het niet wegstoppen.
Als we allemaal bang zijn
om iets te zeggen
om te laten merken
dat we gelovige mensen zijn
en dat we aan onze medemensen denken
en voor hen klaar staan,
als we dat wegstoppen,
verstoppen we iets moois
we halen liefde uit de wereld weg.

Zijn we met te weinig?

En denken we soms:
Ik sta alleen,
er zijn er maar zo weinig zoals ik,
wat kan ik nu nog bereiken?
Dan mogen we eraan denken
dat Jezus juist twee beelden gebruikt
- van zout en licht -
waarvan je niet veel nodig hebt.
Te veel licht kan je verblinden
en hel licht maakt alles koud,
maar gedempt en rustig licht,
geeft juist warmte
en ook vaak een fijne sfeer.
Met zout is het niet anders:
te veel zout is niet te eten,
een beetje zout brengt alles op smaak.

Dus als we om ons heen kijken en zien:
er zijn er weinig zoals ik,
weinigen die in God geloven
en zondags naar een kerk toe gaan,
dan is het antwoord van de Heer vandaag:
er is maar weinig nodig
en met dat weinige wat je hebt
kun je een mooie werking hebben,
smaak geven aan het leven
en licht laten stralen.

Laten we dat doen:
ons licht laten stralen,
het licht van het geloof
en het licht van onze goede werken,
een mooie bijdrage geven
aan de opbouw van deze wereld
door ons geloof en onze liefde.

Terug