Arsacal
button
button
button
button


“Hoe krijgen we de kerk weer vol?”

Witlof en tulpen uit Venhuizen

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 19 februari 2017 - 328 woorden
Diaken Jules Post (3e v.l.), parochieraad en koster (2e v.l.)
Diaken Jules Post (3e v.l.), parochieraad en koster (2e v.l.)
Altaarruimte in Venhuizen, links de kinderen van het koor
Altaarruimte in Venhuizen, links de kinderen van het koor

Op zon­dag 19 februari heb ik de H. Lucaspa­ro­chie­paro­chie in Venhuizen bezocht. Aan het einde van de heilige Mis kreeg ik overhan­digd “het beste wat Venhuizen te bie­den heeft”. Ik was wel even benieuwd: “Wat zou dat zijn?”

Het kerk­be­zoek in Venhuizen is niet heel erg hoog, dat was dui­de­lijk de zorg van een oudere heer die zich tot zijn verdriet welis­waar had verslapen maar toch nog was geko­men om althans de koffie mee te maken: “Hoe krijgen we deze kerk weer vol?” Het ant­woord op die vraag is niet zo simpel (in ieder geval na­tuur­lijk: je wekker zetten!), temeer daar de kerk in Venhuizen erg groot is: zo’n acht­hon­derd plaatsen. Toch zijn er tekenen van leven en opleven: sinds enkele maan­den zijn er weer 25 mis­die­naars, er is een mooie groep dopelingen en eerste com­mu­ni­can­ten en samen met een dames­koor was er een kin­der­koor om te zingen. En dat zie ik op meer plaatsen: een pries­ter, diaken, cate­chist, pas­to­raal werker of andere geïnspireerde gelo­vi­ge die de mensen toch weet te bereiken, al is onze tijd ook niet zo vroom.

Diaken Jules Post en de leden van de pa­ro­chieraad heetten me harte­lijk welkom in de pastorie en diaken Post bood aan het einde van de Mis de attentie aan. Daar was in de pa­ro­chieraad nog over ge­spro­ken. Het moest iets ken­mer­kends zijn. Het werd: witlof en tulpen, die beide in Venhuizen wor­den gekweekt, “het beste wat Venhuizen te bie­den heeft”. Daar was ik het graag mee eens, want ik ben een liefhebber van witlof.

Na de Eucha­ris­tie­vie­ring was er nog ruim­schoots gelegen­heid om de pa­ro­chi­anen onder de koffie te ont­moe­ten. 

En wat dat kerk­be­zoek betreft: die oudere heer krijgt toch wel al gauw een ant­woord op zijn verzuch­ting: bin­nen­kort komen de Polen vanuit de hulp­kerk in Hem naar Venhuizen om daar zon­dags de Mis te vieren en die komen in ieder geval met tegen de drie­hon­derd mensen...

Terug