Arsacal
button
button
button
button


Geloofsopbouw en WJD

we gaan naar Rio...

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 27 mei 2012 - 215 woorden
Afscheidsreceptie in de tuin van het bisdom
Afscheidsreceptie in de tuin van het bisdom

Op vrij­dag­mid­dag 25 mei hebben we in de tuin van het bis­schops­huis afscheid geno­men van Beate Gloudemans, die ruim twee jaar voor het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam heeft gewerkt. Zij heeft meer gedaan, maar ik denk toch vooral aan haar inzet voor het wel­slagen van de Wereld­jon­ge­ren­da­genreis. We moeten haar nu missen maar het stokje wordt over­ge­no­men door anderen die zich vol en­thou­sias­me gaan inzetten voor de wereld­jon­ge­ren­da­gen in Rio de Janeiro!

De Dio­ce­sane Dienst of Com­mis­sie voor Geloofsop­bouw (DCGO) richt zich op onder­steu­ning en dio­ce­sane ini­tia­tie­ven rond catechese, jon­ge­ren en huwe­lijk en gezin. Het Dio­ce­saan Centrum in Heiloo speelt daar een be­lang­rijke rol bij en die rol moet nog be­lang­rijker wor­den: Heiloo moet bruisen van ini­tia­tie­ven voor geloofsop­bouw en nieuwe evangeli­sa­tie. Daar­naast moet het Juliana­kloos­ter waar dit dio­ce­saan centrum zich bevindt een plaats zijn waar pries­ters altijd welkom zijn om eens een dagje rust te nemen, elkaar te treffen en uit te wisselen. Over de invulling van het Juliana­kloos­ter wordt in de ko­men­de tijd nog ver­der nage­dacht en goede ideeën zijn na­tuur­lijk welkom.

Beate Gloudemans heeft door haar en­thou­siaste inzet aan dit alles veel bij­ge­dragen. Dat werd afgelopen vrij­dag door ver­schil­lende sprekers gememoreerd. Nu gaat zij haar krachten geven aan de Bis­schop­pe­lijke Vastenaktie en we wensen haar daarvoor graag Gods zegen toe en veel succes!

Terug