Arsacal
button
button
button


Geloofsopbouw en WJD

we gaan naar Rio...

nieuws - gepubliceerd: zondag, 27 mei 2012
Afscheidsreceptie in de tuin van het bisdom
Afscheidsreceptie in de tuin van het bisdom

Op vrijdag­mid­dag 25 mei hebben we in de tuin van het bisschopshuis afscheid genomen van Beate Gloudemans, die ruim twee jaar voor het bisdom Haarlem-Amsterdam heeft gewerkt. Zij heeft meer gedaan, maar ik denk toch vooral aan haar inzet voor het welslagen van de Wereld­jonge­ren­dagenreis. We moeten haar nu missen maar het stokje wordt overgenomen door anderen die zich vol enthousiasme gaan inzetten voor de wereld­jonge­ren­dagen in Rio de Janeiro!

De Diocesane Dienst of Commissie voor Geloofsopbouw (DCGO) richt zich op onder­steuning en diocesane initiatieven rond catechese, jongeren en huwelijk en gezin. Het Diocesaan Centrum in Heiloo speelt daar een belangrijke rol bij en die rol moet nog belangrijker worden: Heiloo moet bruisen van initiatieven voor geloofsopbouw en nieuwe evan­ge­li­sa­tie. Daarnaast moet het Juliana­klooster waar dit diocesaan centrum zich bevindt een plaats zijn waar priesters altijd welkom zijn om eens een dagje rust te nemen, elkaar te treffen en uit te wisselen. Over de invulling van het Juliana­klooster wordt in de komende tijd nog verder nagedacht en goede ideeën zijn natuurlijk welkom.

Beate Gloudemans heeft door haar enthousiaste inzet aan dit alles veel bij­ge­dra­gen. Dat werd afgelopen vrijdag door ver­schil­lende sprekers gememoreerd. Nu gaat zij haar krachten geven aan de Bisschoppelijke Vastenaktie en we wensen haar daarvoor graag Gods zegen toe en veel succes!

Terug