Arsacal
button
button
button


Nieuwe websites seminarie en Bonifatiusinstituut

Toegang ook via tiltenberg.org

nieuws - gepubliceerd: woensdag, 22 februari 2017

De nieuwe websites van het Wil­li­brord­semi­narie en het Sint Bo­ni­fa­tius­insti­tuut zijn actief. De website Tiltenberg.org is een portal geworden die toegang geeft tot ver­schil­lende websites die met het bisdom Haarlem-Amsterdam ver­bonden zijn. Nu wordt ook Arsacal onderhanden genomen!

De nieuwe opzet van de websites is natuurlijk het gevolg van het feit dat wij mensen af en toe iets nieuws willen, maar hier speelt nog iets meer mee: in de nieuwe opzet zijn de websites mobiel compatible en de verhuizingen binnen het bisdom maakten het ook nodig om eens naar de opzet van de websites te kijken.

Sint Bo­ni­fa­tius­insti­tuut

Op de Tiltenberg in Vogelenzang bevinden zich de bisdomkantoren en het Sint Bo­ni­fa­tius­insti­tuut, dat een Hoger Instituut voor Godsdienst­weten­schappen is. In deeltijd kunnen studenten hier een baccaluareaat en licentiaat in de godsdienst­weten­schappen behalen. Na twee jaar part-time studie wordt bovendien ter afsluting een basisdiploma uitgereikt.

Groot­semi­narie St. Wil­li­brord

Het groot­semi­narie is verhuisd van de Tiltenberg naar het Diocesaan Heiligdom in Heiloo. Het aan St. Wil­li­brord toegewijde seminarie bevindt zich in de gebouwen van het Diocesaan centrum (Juliana­klooster) aan de Hoogeweg, direct naast het bede­vaartterrein.

Portal

Portal Tiltenberg.org

Via de portal van www.tiltenberg. org heeft men toegang tot de sites van deze instituten, tot de website van het bisdom Haarlem-Amsterdam, van het Centrum voor de Sociale leer van de Kerk en van Arsacal. Ook blijft daar het getijden­ge­bed te downloaden of kan men de app installeren.

Neem dus eens een kijkje op:

Terug