Arsacal
button
button
button
button


Nieuwe websites seminarie en Bonifatiusinstituut

Toegang ook via tiltenberg.org

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 22 februari 2017 - 250 woorden

De nieuwe web­si­tes van het Wil­li­brord­semi­narie en het Sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut zijn actief. De web­si­te Tilten­berg.org is een portal gewor­den die toegang geeft tot ver­schil­lende web­si­tes die met het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam verbon­den zijn. Nu wordt ook Arsacal onderhan­den geno­men!

De nieuwe opzet van de web­si­tes is na­tuur­lijk het gevolg van het feit dat wij mensen af en toe iets nieuws willen, maar hier speelt nog iets meer mee: in de nieuwe opzet zijn de web­si­tes mobiel compatible en de verhui­zingen binnen het bisdom maakten het ook nodig om eens naar de opzet van de web­si­tes te kijken.

Sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut

Op de Tilten­berg in Vo­ge­len­zang bevin­den zich de bisdom­kantoren en het Sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut, dat een Hoger Instituut voor Gods­dienst­we­ten­schap­pen is. In deel­tijd kunnen stu­den­ten hier een baccaluareaat en licentiaat in de gods­dienst­we­ten­schap­pen behalen. Na twee jaar part-time studie wordt bovendien ter afslu­ting een basisdiploma uit­gereikt.

Groot­semi­narie St. Wil­li­brord

Het groot­semi­narie is verhuisd van de Tilten­berg naar het Dio­ce­saan Hei­lig­dom in Heiloo. Het aan St. Wil­li­brord toegewijde semi­na­rie bevindt zich in de gebouwen van het Dio­ce­saan centrum (Juliana­kloos­ter) aan de Hoogeweg, direct naast het bede­vaart­ter­rein.

Portal

Portal Tilten­berg.org

Via de portal van www.tilten­berg. org heeft men toegang tot de sites van deze in­sti­tu­ten, tot de web­si­te van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, van het Centrum voor de Sociale leer van de Kerk en van Arsacal. Ook blijft daar het getij­den­ge­bed te down­loa­den of kan men de app installeren.

Neem dus eens een kijkje op:

Terug