Arsacal
button
button
button


zoveel mooie priesterjaren...

nieuws - gepubliceerd: maandag, 28 mei 2012
priesters (en bisschoppen) van wijdingsjaren 1979, 1980 en 1981 bijeen
priesters (en bisschoppen) van wijdingsjaren 1979, 1980 en 1981 bijeen

Eenmaal in het jaar komen we samen met drie wijdingsjaren: de wijdingsjaren 1979, 1980 en 1981 van het groot­semi­narie Rolduc, zo rond de tijd van de priester­wijding van de meesten van ons die in het bisdom Roermond priester zijn gewijd.

Deze "krans" is een traditie die pas de laatste jaren is begonnen. Ook al hadden we elkaar in deze sdamen­stel­ling vaak lang niet gezien, de gemeen­schap­pe­lijke achtergrond van het seminarie maakt dat we soms aan een half woord genoeg hebben om elkaar te begrijpen en één kleine opmerking is voldoende om een oude herinnering weer te activeren.

Het is voor mij weer een bewijs hoe belangrijk een seminarie is: het geeft een broederlijke band voor heel het leven. Mooi is het ook de liefde voor de Kerk bij de anderen te mogen merken. Niet allen konden aanwezig zijn. Degenen die er waren hebben allemaal een eigen ge­schie­de­nis en een eigen bijdrage gegeven aan de opbouw van Christus' Kerk. Voor zeer vele mensen hebben we iets mogen betekenen op hun weg met en naar de Heer. Sommigen van ons hebben ook door hun lijden veel bij­ge­dra­gen.

Wat is het een genade priester te mogen zijn!

Terug