Arsacal
button
button
button
button


Website vernieuwd

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 9 maart 2017 - 107 woorden

Zoals ik bij de lance­ring van de nieuwe web­si­tes voor het Wil­li­brord­semi­narie en het Boni­fa­tius­in­sti­tuut al meldde, is ook deze web­si­te onderhan­den geno­men en mobiel-besten­dig gemaakt. Door gelijkaar­dige lay-out wordt de familie van web­si­tes bena­drukt, door het kleur­ge­bruik en de foto’s in de fotocarousel is het toch heel herken­baar Arsacal.nl!

Door de voortschrij­ding van de techniek kon de oude web­si­te wel een opknapbeurt gebruiken. Met name de lees­baar­heid van de site op mobiele apparaten als tablets en smart­phones is in de nieuwe opzet geoptimaliseerd. De site kan er weer een paar jaar tegenaan.

Website­fa­mi­lie

 

www.wil­li­brord­semi­narie.nl www.arsacal.nl www.bo­ni­fa­tius­in­sti­tuut.nl

Familie websites

Terug