Arsacal
button
button
button


St. Joseph en het belang van huisbezoek

Bezoek in Vronesteyn

nieuws - gepubliceerd: maandag, 20 maart 2017
Sint Jozef
Sint Jozef
Vronesteyn
Vronesteyn

Het feest van Sint Joseph werd dit jaar op 20 maart gevierd omdat de eigenlijke dag, 19 maart, op een zondag in de vasten viel. In het centrum Vronesteyn van het bisdom Rotterdam was ik te gast voor de heilige Mis en een gesprek met de priester­stu­denten.

Twee seminaristen die aan De Tiltenberg hebben gestudeerd, voltooien hun opleiding aan dit centrum om priester te worden van het bisdom Rotterdam. Het was een goede gelegenheid om hen weer te ontmoeten.

Tijdens de Mis heb ik gesproken over Sint Jozef, de verering die hem door de loop van de eeuwen ten deel is gevallen, de pauselijke documenten Quamquam pluries van Leo XIII (1889) en Redemptoris Custos van Johannes Paulus II (1989) en het evangelie van Matteüs waarin Jozef als rechtvaardige wordt geschetst. We stonden stil bij zijn trouw en zijn zorg en bij het feit dat hij zich niet liet meeslepen door zijn emoties toen hij begreeep dat Maria zwanger was maar niet van hem. Op voorspraak van Sint Jozef hebben we gebede voor de universele kerk waarvan hij de patroon is.

Na een heerlijk avondmaal was er nog gelegenheid om met de seminaristen in gesprek te gaan, met name hebben we het gehad over het belang van het leggen van contacten en het doen van huisbezoek buiten de kring van de mensen die een priester toch al ontmoet, ook al kan hij lang niet iedereen bezoeken.

Terug