Arsacal
button
button
button
button


Felicitaties aan nieuwe bisschop van Groningen-Leeuwarden

Mgr. Dr. Ron van den Hout

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 1 april 2017 - 212 woorden
Mgr. Dr. Ron van den Hout
Mgr. Dr. Ron van den Hout (foto: Wim Koopman)

Het bisdom Gro­nin­gen-Leeu­war­den maakte zater­dag­och­tend 1 april bekend dat paus Fran­cis­cus mgr. dr. Ron van den Hout heeft benoemd tot nieuwe bis­schop van Gro­nin­gen-Leeu­war­den. Van harte felici­teer ik de nieuwe bis­schop en wens hem heel veel zegen toe voor zijn nieuwe ambt.

Ook de nieuwe wapen­spreuk van de bis­schop-elect is al bekend gemaakt: “in exilio spes” (in balling­schap hoop). Daar­mee sluit hij aan bij een thema dat hem als bijbel-exegeet na aan het hart ligt en bij de woor­den van paus Fran­cis­cus tij­dens het laatste Ad Limina bezoek. De paus vergeleek toen de situatie waarin de kerk in ons land ver­keerde met die van de balling­schap van het Joodse volk: de nei­ging kan er zijn terug te kijken naar een roemrijk verle­den, maar de opgave - waar de profeten het Joodse volk toen op hebben gewezen - is om vooruit te kijken, naar God op zoek te gaan en met ver­trouwen en volhar­ding te bouwen aan de toe­komst. Het is dus een mooie en bete­ke­nis­volle wapen­spreuk voor de nieuwe bis­schop, die ik in 1987 heb leren kennen toen hij se­mi­na­rist was van het Sint-Jans­cen­trum.

Graag gedenk ik mgr. Ron van den Hout in mijn gebed in deze tijd van voor­be­rei­ding op de bis­schops­wij­ding en inbezitname van de zetel op 3 juni a.s.

Terug