Arsacal
button
button
button


Hoe krijgen we ouders betrokken bij katholiek onderwijs?

Een ‘community’ voor ouders

nieuws - gepubliceerd: donderdag, 6 april 2017
Presentatie van de community
Presentatie van de community

Donderdag 6 april was ik in Woerden bij de lancering van een community voor wie als ouders betrokken zijn bij katholieke scholen. Dit project vanuit Verus wil het gesprek tussen school en ouders stimuleren want dat is belangrijk voor katholiek onderwijs.

Het concept van katholiek onderwijs onderstreept het persoons­ge­richte en vormende karakter van het onderwijs vanuit een katholieke identiteit. Alleen al om deze reden is de betrokkenheid van ouders bij de school cruciaal: zij zijn de eerste opvoeders, hun kinderen zijn aan hun zorgen toevertrouwd; de school geeft - om zo te zeggen - een helpende hand aan de ouders. Allke reden dus om die betrokkenheid van ouders bij de school te stimuleren.

De bijeenkomst bij Verus was een vervolg op een ontmoeting op 12 maart 2016 in het bisschopshuis in Haarlem (toen nog aan de Nieuwe Gracht), toen op uit­no­di­ging van de Stichting NKO en mijzelf. Daarna is NKO met Verus, de vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs, verder gegaan om tot een nieuw initiatief te komen.

Maar wat willen de ouders? Wat vinden zij van belang in een katholieke school? Op de bijeenkomst bij Verus, die door Verus-mede­wer­ker Pieter Gerrits werd geleid, werd die vraag beantwoord door dr. Toke Elshof, universitair docent katechetiek aan de Uni­ver­si­teit van Tilburg en aan Bovendonk, vanuit een nog lopend onderzoek. Ik wil daarover inhoudelijk nog niets schrijven omdat dr. Elshof dit onderzoek nog gaat afronden en publiceren, maar ik vond de eerste resultaten interessant en hoopgevend.

Monica Neomagus en Pieter Gerrits die aan de community werken willen die gaan invullen met interessante blogs van ouders, leraren en andere deskundigen, met praktijkverhalen over succesvol partner­schap tussen ouders en school, op het gebied van katholieke identiteit en van andere belangrijke onderwerpen, met links, berichten e.d. Deelname aan de community katholiekeouders.nl en oudersvankatholiekescholen.nl gebeurt op uit­no­di­ging'; het is de hoop en de bedoeling om ouders en school te verbinden en in die verbinding ook een impuls te geven aan de katholieke identiteit. 

Terug