Arsacal
button
button
button
button


We leven mee met de Koptische christenen

Opnieuw slachtoffer van terreur...

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 10 april 2017 - 189 woorden
Intronisatie van de Koptische bisschop in Amsterdam in 2013
Intronisatie van de Koptische bisschop in Amsterdam in 2013

Met droef­heid hebben we de berichten vernomen over de aan­slagen op Koptische chris­te­nen en hun kerken in Tanta en Alexandrië. Deze afschuwwekkende ter­ro­ris­tische daad heeft helaas weer aan vele mensen het leven gekost. De Koptische chris­te­nen zijn voorwerp van een groot lij­den, zoals zij dat in het nabije verle­den al vaak zijn geweest.

De aan­slagen volgen in een maar steeds groeiende reeks: Irak, Sint Peters­burg, Stockholm... We gedenken de slacht­of­fers in onze gebe­den.

Deze dagen wil ik mijn bij­zon­der gebed offeren voor de slacht­of­fers van de aan­slagen in Egypte waardoor opnieuw zoveel Koptische chris­te­nen zijn geraakt, voor de doden en gewon­den, voor alle fami­lie­le­den en heel de Koptische Kerk. Van harte hoop ik dat er een einde mag komen aan dit ter­ro­ris­tisch geweld en dat de Koptische chris­te­nen vanaf heden beter beschermd zullen wor­den. Dat chris­te­nen opnieuw het uitgekozen doelwit zijn van een Isla­mis­tische terreur­orga­ni­sa­tie baart grote zorgen.

Afgelopen vrij­dag hebben we in een speciale heilige Mis en gebeds­avond voor alle ver­volgde chris­te­nen gebe­den in de Sint Nicolaas­basi­liek in Am­ster­dam. We waren ons toen nog niet bewust van de vre­se­lijke feiten die zich kort daarop opnieuw zou­den voordoen.

Terug