Arsacal
button
button
button


We leven mee met de Koptische christenen

Opnieuw slachtoffer van terreur...

nieuws - gepubliceerd: maandag, 10 april 2017
Intronisatie van de Koptische bisschop in Amsterdam in 2013
Intronisatie van de Koptische bisschop in Amsterdam in 2013

Met droefheid hebben we de berichten vernomen over de aanslagen op Koptische christenen en hun kerken in Tanta en Alexandrië. Deze afschuwwekkende terroristische daad heeft helaas weer aan vele mensen het leven gekost. De Koptische christenen zijn voorwerp van een groot lijden, zoals zij dat in het nabije verleden al vaak zijn geweest.

De aanslagen volgen in een maar steeds groeiende reeks: Irak, Sint Petersburg, Stockholm... We gedenken de slachtoffers in onze gebeden.

Deze dagen wil ik mijn bijzonder gebed offeren voor de slachtoffers van de aanslagen in Egypte waardoor opnieuw zoveel Koptische christenen zijn geraakt, voor de doden en gewonden, voor alle familieleden en heel de Koptische Kerk. Van harte hoop ik dat er een einde mag komen aan dit terroristisch geweld en dat de Koptische christenen vanaf heden beter beschermd zullen worden. Dat christenen opnieuw het uitgekozen doelwit zijn van een Islamistische terreur­orga­ni­sa­tie baart grote zorgen.

Afgelopen vrijdag hebben we in een speciale heilige Mis en gebeds­avond voor alle vervolgde christenen gebeden in de Sint Nicolaas­basi­liek in Amsterdam. We waren ons toen nog niet bewust van de vreselijke feiten die zich kort daarop opnieuw zouden voordoen.

Terug