Arsacal
button
button
button


Het bisdom kwam samen voor de Chrismamis

In Haarlemse kathedraal

nieuws - gepubliceerd: donderdag, 13 april 2017
Met een groep vormelingen op de foto
Met een groep vormelingen op de foto
De kathedraal begint zich te vullen, een kwartier voor de Mis
De kathedraal begint zich te vullen, een kwartier voor de Mis
De priesters en diakens kleden zich voor de liturgie
De priesters en diakens kleden zich voor de liturgie

Woensdag­avond 12 april vond in de Haarlemse Sint Bavo­kathe­draal de jaarlijkse Chrismamis plaats, waarin de heilige oliën worden gewijd die bij de bediening van de sacramenten worden gebruikt en waarin de priesters en diakens de beloften van hun wijding vernieuwen. Uit heel het bisdom waren velen gekomen.

Ongeveer 85 priesters waren aanwezig, meer dan twintig diakens uit het bisdom en een bijna even grote groep diakens en andere aal­moe­ze­niers uit het militair ordinariaat. De bisschop grapte dat hij niet eens geweten had dat we zoveel priesters en diakens in het bisdom hadden. Op een enkeling na con­ce­le­breerden de priesters bij de Eucha­ris­tie­vie­ring en beloofden opnieuw trouw hun dienstwerk te vervullen, zoals zij dat ook bij hun priesterwiding hadden gedaan. Ook voor de diakens was een wijdingsbelofte ingelast.

Onder de con­cele­branten waren behalve mijzelf mgr. Jan van Burgsteden, emeritus hulp­bis­schop, mgr. Alfons Woolderink, vicaris-generaal van het militair ordinariaat, mgr. Christian van der Ploeg, de regionaal vicaris van het Opus Dei, Vader Abt Gerard Mathijsen van de abdij van Egmond (vergezeld door een heel aantal van de nieuwe roepingen van de abdij) en de dekens.

De kerk was gevuld met veel ver­te­gen­woor­digers van de parochies die na de Mis de heilige Oliën kwamen ophalen en veel vormelingen, die ook de lezingen verrichtten. De olie van de geloofsleerlingen werd naar voren gebracht door twee mensen die in de Paas­nacht gedoopt zullen worden.

Na de feestelijke Mis waarin mgr. Jozef Punt opriep om juist in deze tijd ons geloof met nieuw vuur te beleven en waarin ook gebeden werd voor de slachtoffers van de ver­schil­lende aanslagen van de laatste tijd, in het bijzonder voor de Koptische christenen, had ik gelegenheid om ver­schil­lende groepen vormelingen te begroeten die naar de kathedraal waren gekomen om mee te maken hoe het Chrisma voor het vormsel werd gewijd.

In het bisschopshuis was er na afloop van de Mis een gezellige ontmoeting voor de priesters, diakens, pastoraal werkers en aal­moe­ze­niers, want op deze dag wordt ook de instelling (op Witte Donderdag) van het priester­schap gevierd.

Terug