Arsacal
button
button
button


Draag het niet alleen...

Kruiswegwandeling in Volendam

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 14 april 2017
Doornenkroon in de Mariakerk in Volendam
Doornenkroon in de Mariakerk in Volendam
Draag het niet alleen...

Goede Vrijdag is wel een heel bijzondere dag, de dag van het offer voor onze verlossing. We leven met Jezus’ lijden mee door het vasten en de onthouding die bij deze dag horen, door de kruisweg en de Goede Vrijdagplechtigheid met lijdensverhaal en kruisverering.

De Goede Vrijdagplechtigheid heb ik in de Mariakerk in Volendam gevierd. Daar is in de Vastentijd en tot en met tweede Paasdag een kruisweg­wan­de­ling te doen met inspirerende teksten die bij het VVV te krijgen zijn, aan de hand van de oude kruiswegstaties van het Kruispunt.

Homilie

Het is volbracht!

Niet aan de kant...

We hebben Jezus zojuist
op Zijn lijdensweg gevolgd;
het is iets droevigs,
het is treurig dat Hem dit moest overkomen
en tegelijk is het mooi te bedenken
dat Jezus dit uit liefde voor ons doet,
dat dit lijden ons verlost
en dat God op deze wijze
naast al die mensen in de wereld
is gaan staan
die lijden moeten ondergaan.
Wij vragen: “Waarom?”,
maar Hij zwijgt en draagt het kruis
voor ons en met ons.
We vinden het kruis best moeilijk,
zeker als dat op onze weg komt.
Toch moeten we niet aan de kant blijven staan
maar dat kruis liever met Jezus dragen.

Kruisweg­wan­de­ling

In Volendam kan tot en met tweede Paasdag
de kruisweg­wan­de­ling nog gelopen worden.
Dat is de moeite waard.
Het mooie van die wandeling is
dat de staties van de kruisweg
zich door het hele dorp bevinden
en dat er eigentijdse, inspirerende teksten
bij worden gegeven.
Zo is de kruisweg van Jezus
met het gewone, dagelijkse leven van nu ver­bonden.
Dat zegt ons: mens, waar je ook gaat,
waar je je ook bevindt,
hoe oud of jong je ook bent,
het kruis kan op je weg komen,
het is een onderdeel van ons leven.

Draag het niet alleen

Draag het niet alleen!
Draag het met liefdevolle naasten om je heen, zeker,
het is heel belangrijk dat we elkaar bijstaan,
maar draag het ook met Jezus,
die je kracht en troost zal geven
en die je helpt om iets van een zin of betekenis
te gaan ontdekken
in wat je overkomt.
Als we straks het kruis gaan vereren,
vraag dan kracht naar kruis,
naar het kruis dat jezelf moet dragen
en dat we het in ver­bondenheid met Jezus zullen dragen.

Terug