Arsacal
button
button
button
button


Orde van den Prince op bezoek in de kathedraal

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 22 april 2017 - 152 woorden
Orde van den Prince op bezoek in de kathedraal
Voorzitter Cammeraet (l) en Hendrik Duijts
Voorzitter Cammeraet (l) en Hendrik Duijts

Zater­dag 22 april bezocht ‘De Orde van den Prince’ de stad Haar­lem. De Orde van den Prince is een Vlaams-Neder­landse vereni­ging die zich ten doel stelt om de Neder­landse taal en cultuur te bevor­de­ren.

Dit jaar was de afdeling Kennemerland met voor­zit­ter Peter Cammaert aan de beurt een gewest­dag te or­ga­ni­se­ren waarvoor veel belang­stel­ling was: de dag was helemaal vol­te­kend en een maximum van ruim hon­derd personen nam eraan deel.

Naast een ont­vangst op het stadhuis en een lezing in het Noord Hollands Archief bezocht de groep de ka­the­drale basiliek in Haar­lem, waar zij wer­den rondgeleid door koster Stefan van Rijt na een inlei­ding door de heer Hendrik Duijts, van kerk- en stich­tings­bestuur van de ka­the­draal. Aan het begin van hun bezoek heb ik het Genoot­schap in een korte toe­spraak welkom geheten en even stil gestaan bij de his­to­rische bete­ke­nis van de St. Bavo­kathe­draal en van Haar­lem als bis­schops- en ka­the­dralen­stad.

Terug