Arsacal
button
button
button
button


Eggius... wie kent hem nog?

Priesteropleiding in de Warmoesstraat

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 6 juni 2012 - 165 woorden
Eggius in de nieuwe tuinzaal!
Eggius in de nieuwe tuinzaal!

In de nieuwe tuin­zaal van het groot­semi­narie De Tilten­berg is een klein portretje opge­han­gen: het stelt Albertus Eggius voor, een wel­ge­stelde kanun­nik van het Haar­lemse kapit­tel, die het geld niet voor zich­zelf hield: hij was de eerste die na de re­for­ma­tie in wat toen de 'Hollandse zen­ding' heette (het noor­den van Neder­land dat missie­ge­bied was gewor­den) een pries­ter­oplei­ding stichtte.

Vanaf 1592 func­tio­neerde het eerste 'semi­na­rie' in het hui­dige bisdom Haar­lem-Am­ster­dam in... de Warmoes­straat in Am­ster­dam. Tien jaar heeft deze oplei­ding daar plaats­ge­von­den totdat Eggius, die alles groten­deels uit eigen zak betaalde, werd gearres­teerd.

In juli 1602 huurde Sasbout Vosmeer, die apos­to­lisch vica­ris van het nieuwe missie­ge­bied was gewor­den, een huis in het veili­ger Keulen en liet de se­mi­na­risten van Eggiús' oplei­ding in Am­ster­dam naar deze stad over­ko­men. Maar Eggius was be­gon­nen, ere wie ere toe­komt!

Zijn schil­derij hing tot nu toe op een gang in het bis­schops­huis waar bijna niemand kwam. Nu is hij dus uit zijn schuil­plaats een ere­plaats komen innemen op De Tilten­berg.

Terug