Arsacal
button
button
button


Eggius... wie kent hem nog?

Priesteropleiding in de Warmoesstraat

nieuws - gepubliceerd: woensdag, 6 juni 2012
Eggius in de nieuwe tuinzaal!
Eggius in de nieuwe tuinzaal!

In de nieuwe tuinzaal van het groot­semi­narie De Tiltenberg is een klein portretje opgehangen: het stelt Albertus Eggius voor, een welgestelde kanunnik van het Haarlemse kapittel, die het geld niet voor zichzelf hield: hij was de eerste die na de reformatie in wat toen de 'Hollandse zending' heette (het noorden van Nederland dat missiegebied was geworden) een priester­oplei­ding stichtte.

Vanaf 1592 functioneerde het eerste 'seminarie' in het huidige bisdom Haarlem-Amsterdam in... de Warmoesstraat in Amsterdam. Tien jaar heeft deze opleiding daar plaatsgevonden totdat Eggius, die alles grotendeels uit eigen zak betaalde, werd gearresteerd.

In juli 1602 huurde Sasbout Vosmeer, die apos­to­lisch vicaris van het nieuwe missiegebied was geworden, een huis in het veiliger Keulen en liet de seminaristen van Eggiús' opleiding in Amsterdam naar deze stad overkomen. Maar Eggius was begonnen, ere wie ere toekomt!

Zijn schilderij hing tot nu toe op een gang in het bisschopshuis waar bijna niemand kwam. Nu is hij dus uit zijn schuil­plaats een ere­plaats komen innemen op De Tiltenberg.

Terug