Arsacal
button
button
button


Bisschoppen en rabbijnen ontmoeten elkaar in Israël

nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 2 mei 2017

Dinsdag 2 en woensdag 3 mei neem ik deel aan een ontmoeting van kardinalen, bis­schop­pen en rabbijnen in Israël, georga­ni­seerd door de Neocatechumenale Weg. Een positieve ervaring...

De ontmoeting vindt plaats in het Domus Galilaeae aan de noordkant van het Meer van Galilea. In zekere zin is het programma van deze dagen secundair. Het feit dat zo’n 180 rabbijnen, vijf kardinalen, zestien bis­schop­pen met priesters en leken samen zijn in een goede en ontspanen sfeer met veel onderlinge, informele contacten, is al zeer waardevol.

Het idee was ontstaan naar aanleiding van een symfonie die Kiko Arguello, initiatiefnemer van de Neocatechumenale Weg, heeft gecomponeerd. Het is een muziekwerk ‘Het lijden van de onschuldigen’, over het lijden van Jezus Christus en Zijn moeder Maria en over de verrijzenis, maar erin is opgenomen het ‘shema Israel’, de Joodse geloofsbelijdenis, de kern van het geloof dat wij met het Joodse volk delen. Een gedeelte gaat over het zwaard als aanduiding van dat lijden, een term die de profeet Ezechiel heeft gebruikt.

Daarbij komt dat het hele werk ook beluisterd kan worden en vanaf de eerste uitvoeringen inderdaad beluisterd is als uitdrukking van het lijden van het Joodse volk door de verschrikkingen van de Shoah, die wij deze week gedenken, en van het opnieuw tot leven komen van het Joodse volk in de tijd daarna.

Deze symfonie werd dan ook op de eerste ochtend van de ontmoeting uitgevoerd door een groot koor en orkest, onder leiding van Hanus Tomas en becommentarieerd door rabbijnen Greenberg en David Rosen - die ook de mooie ont­wik­ke­ling van de relates tussen het Joodse volk en de katholieke kerk in de laatste tientallen jaren belichtte - , Kiko Arguello en kardinalen.

Tijdens een voorstelronde bleek dat de ongeveer vierhonderd deelnemers daad­wer­ke­lijk uit alle delen van de wereld kwamen: Australië, de VS, Latijns Amerikaanse landen, Europa en - in mindere mate - Afrika en Azië.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug