Arsacal
button
button
button


Joden en katholieken staan voor dezelfde uitdagingen

verklaring orthodoxe rabbijnen over christendom gepresenteerd

nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 2 mei 2017
Groepsfoto van de Nederlandse deelnemers
Groepsfoto van de Nederlandse deelnemers
Joden en katholieken staan voor dezelfde uitdagingen
Joden en katholieken staan voor dezelfde uitdagingen

In het vervolg van de ontmoeting tussen Joden en katholieken in het heilig Land groeide de broederlijke verbondenheid. En we staan voor dezelfde problemen. Ruim 50 Orthodoxe rabbijnen signaleren in een verklaring de veranderde verhoudingen en verklaren: christendom is door God gewild.

De Neder­landse delegatie op deze ontmoeting mag er zijn: opperrabbijn Jacobs is er, evenals rabbijnen Heintz (Utrecht en gevangenispastoraat) en Cohen (onlangs begonnen in Maastricht), rabbijn Sebbag (leger en Amossjoel in Amsterdam) en de bekende Maastrichtenaar Benoit Wesley. Daarnaast zijn er ver­te­gen­woor­digers van de Neocatechumenale weg en ikzelf als bisschop. 

Op dinsdag­mid­dag 2 mei werd de verklaring ge­pre­sen­teerd van ruim vijftig orthodoxe rabbijnen over het christendom, waarin waarderend wordt gesproken over de zeer veranderde verhoudingen tot de katholieke kerk sinds de verklaring Nostra Aetate van het tweede Vaticaans concilie. In de verklaring van de rabbijnen wordt erkend dat het christendom door God gewild is en een geschenk is aan de volkeren, dat christenen en Joden veel gemeen­schap­pe­lijk hebben, dat de ver­schil­lend niet gebagatelliseerd moeten worden, maar dat we allen moeten streven naar onvoor­waardelijke liefde en heiligheid. Initiatiefnemers zijn een drietal rabbijnen uit Duitsland, Israel en de VS, in verbinding met rabbijn David Rosen.

Op dezelfde dinsdag­mid­dag werd ook Carmen Hernandez herdacht, de vorig jaar gestorven, mede- initiatiefnemer van de Neocatechumenale Weg, die een bijzondere liefde had voor het Joodse volk.

Woensdag­och­tend zijn de deelnemers met elkaar in gesprek gegaan rond de grote thema's waar we gezamenlijk voor staan zoals de secularisatie en het doorgeven van het geloof aan de volgende generatie.In de middag werd uit een zestal van de bijna dertig gespreks­groepen gerapporteerd over de onderlinge gesprekken en daaruit bleek niet alleen een grote broederlijkheid maar ook veel overeenstemming in het onderscheiden van de problemen van onze samenleving en de wijze om daarmee om te gaan. Duidelijk bleek bij­voor­beeld de waarde die door Joden en katholieken werd toegekend aan de opvoeding en met name het gesprek en het reserveren van tijd in het gezin voor momenten waarop de waarden van het leven aan de orde kunnen komen. Duidelijker dan dat tevoren voor me was, werd me dat niet alle gemeen­schappen die zich Joods noemen dezelfde uitgangs­punten delen. Inhoudelijk liggen de grotere over­een­kom­sten met degenen die zich te­gen­woor­dig wel "orthodox" noemen. Bij alle variëteit die ook bij hen te vinden is, trof me de trouw aanTorah en natuurwet, aan het gebed en het bestaan van God en het verbond. Opperrabbijn Jacobs, die net als ik, die avond moest vertrekken, sprak aan het einde van de bijeenkomst een afsacheidswoord waarin hij deze gemeen­schap­pe­lijke uitgangs­punten benadrukte.

De woensdag­avond werd afgesloten met het Joods avond­ge­bed en daarna zang en dans rond een vuur dat voor het Domus Galilaeae was aangelegd.

 

Terug