Arsacal
button
button
button


Er zijn zoveel invloeden.....

Roepingenzondag

overweging_preek - gepubliceerd: zondag, 7 mei 2017

De vierde zondag van Pasen is roepingen­zondag en zondag van de Goede Herder. Het evangelie van deze dag gaat over de stem van de Goede herder die de schapen herkennen. Maar wie luistert er nog naar die stem?

 

Homilie

Voorzichtigheid geboden!

Met veel goede raad die ons gegeven wordt,
moet je wel voorzichtig zijn.
Heel vaak zit er een stukje eigen belang bij.
Als iemand ons een raad of advies geeft,
is het nogal eens zo dat die persoon
je ook een beetje de kant opstuurt,
die hij of zij graag heeft.
Er wordt ons nogal wat aangeprezen.
Een beetje voorzichtigheid is altijd wel geboden
en vooral is het nodig kritisch te zijn
en af te wegen of dit of dat wel werkelijk voor ons is weggelegd.
Daar hebben we een criterium voor nodig,
een maatstaf om naar te leven,
een richtsnoer om onze weg te bepalen,
om af te wegen wat je gaat doen.
Vaak moeten we kiezen,
tussen de vele dingen die ons worden voorgehouden,
tussen de adviezen die we krijgen,
maar hoe doen we dat dan?
Men appelleert op onze instincten en emoties;
de reclamejongens weten precies
wat mensen aanspreekt,
hoe ze mensen raken moeten
en warm moeten krijgen voor hun product.

Invloeden

Terecht maken ouders zich daar wel eens zorgen over:
er komt zoveel op mijn kinderen af,
zoveel invloeden, zoveel vooringenomen stand­punten,
zoveel groepsgeest en groepsdwang ook.

Waar gaat het naar toe?

Ook als we naar de maat­schappij kijken,
kunnen we weleens op de gedachte komen:
waar gaat het naar toe?
Wat is er uitgekomen van onze idealen om de wereld te verbeteren?
Waarom gaat er zoveel mis in de levens van mensen?
Waarom gaat er zoveel fout in onze maat­schappij?
En velen voegen daaraan toe dat de wereld
harder, egoïstischer, meer in zichzelf opgesloten is geworden.

Zij herkennen de stem

Maar moeten we daar dan maar pessimistisch van worden?
Gaan denken: het komt allemaal vast niet meer goed?
In mijn eigen leven, in de wereld, in de zorgen om mijn kinderen
of kleinkinderen?
Nee! Dat niet, zegt het evangelie van vandaag.
Het is het verhaal van de goede herder
en van dieven en rovers die de kudde belagen.
De schapen zijn voor de nacht bij elkaar in de schaapskooi,
een soort omheining met een hek erin.
Bij die deur waakt de deurwachter.
Dieven en rovers zullen een gat in de omheining trachten te maken
om binnen te dringen en schapen te stelen.
Maar de goede herder komt door de deur
en de schapen herkennen vol blijd­schap zijn stem
en zij volgen Hem.
Zoals die dieven en rovers, zo zijn er mensen
die anderen trachten te grijpen,
een verkeerde kant op trachten te sturen.
Het kan ons weleens angstig maken,
dat er zoveel verkeerde invloeden zijn,
dat er zoveel verleiding en druk op de mensen wordt uitgeoefend.
Maar de troost van de vergelijking die Jezus maakt, is deze:
de schapen herkennen de stem van de goede herder;
wij mensen zullen diep in ons iets waardoor we voelen en ervaren:
dat is de stem van de goede herder,
hier oefent Onze Lieve Heer zijn aantrekkings­kracht op mij uit.
Ik wil doen wat God van mij vraagt.

Wees niet bang!

Als wij maar de stem van de goede herder laten klinken
en niet bang zijn, niet opgeven, niet vertwijfeld raken,
omdat wij denken dat andere krachten sterker zijn.
Laat het maar horen, kom er maar voor uit, wees niet bang!
Het goede heeft zijn eigen kracht.

Augustinus

Augustinus heeft dat goed begrepen.
Hij had dat zelf ervaren.
Zijn moeder Monica had hem de stem van de goede herder laten horen,
ja, hem daarmee vertrouwd gemaakt.
Maar hij ging eigen wegen
en deed wat toen gebruikelijk was:
je met filosofische stromingen bezig houden,
carrière maken en gaan samenwonen.
De stem van de goede herder leek vergeten,
hij was gegrepen door wat Jezus noemt: "dieven en rovers".
Maar na zijn bekering vatte hij zijn ervaringen zo samen:
"Fecisti nos ad Te":
U hebt ons zo gemaakt dat we op U gericht zijn,
dat altijd toch ergens weer bij U uitkomen.
"Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in U".
Eindelijk had hij die rust gevonden.

Een verlangen dat blijft

Heel de geschiedenis van de mensheid
- en ook de kerkgeschiedenis -
is een verhaal met veel diepte­punten,
soms zo erg dat de mensen die erin hebben gezeten,
wel gedacht moeten hebben:
Dit kan nooit meer iets worden.
En dan komt er toch ineens een nieuw begin,
een aanzet tot vernieuwing en verbetering,
onverwacht
een straal van goedheid en hoop.
Want het verlangen naar goedheid en waarheid,
het verlangen naar God
zal altijd blijven bestaan.

Roepingen­zondag

Vandaag is het roepingen­zondag.
Roeping is dat innerlijk aanvoelen
van wat goed is, van wat je moet gaan doen.
In die zin hebben we allemaal een roeping.
Maar we bidden vandaag toch bijzonder
om roepingen tot het priester­schap,
dat jongens die aanvoelen
dat dit voor hen weleens de weg zou kunnen zijn,
die God aan hen wil wijzen,
dan ook vastberaden die weg zullen gaan. Amen.

Terug